Slovensko bude monitorovať rizikové priame zahraničné investície

Na snímke minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík (SaS). [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Povinnosť zriadiť kontaktné miesta na sledovanie priamych zahraničných investícií vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Slovensko začne monitorovať priame zahraničné investície, ktoré by mohli ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok. Na sledovanie týchto investícií a spoluprácu s ostatnými štátmi EÚ v tejto oblasti vznikne na Ministerstve hospodárstva (MH) SR kontaktné miesto. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Kontaktné miesto by malo najskôr zabezpečovať informácie pre ostatné členské štáty a Európsku komisiu. V budúcnosti po zavedení mechanizmu preverovania zahraničných investícií na Slovensku by sa mali kompetencie kontaktného miesta rozšíriť.

Povinnosť zriadiť kontaktné miesta na sledovanie priamych zahraničných investícií vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Ako chce Európa kontrolovať čínske investície

Európska únia nemá jednoznačný postoj k blokovaniu čínskych akvizícií strategických podnikov, píše Fraser Cameron.

Jeho cieľom je ochrana členských štátov, ale aj celej Európskej únie pred priamymi zahraničnými investíciami z tretích krajín, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť napríklad energetickú infraštruktúru, infraštruktúru v oblasti bezpečnosti kritických technológií, investície do umelej inteligencie, robotiky či kybernetickej bezpečnosti.

Sledovať sa budú aj investície s možným vplyvom na potravinovú bezpečnosť, prístup k citlivým informáciám vrátane osobných údajov alebo na schopnosť ich kontrolovať či na slobodu a pluralitu médií. „Relevantným faktorom je tiež história zahraničného investora, prípadná kontrola vlády tretieho štátu nad zahraničným investorom a podobne,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v predkladacej správe k materiálu.

V prípade vzniku pochybností o vplyve priamej zahraničnej investície smerujúcej do iného členského štátu na bezpečnosť a verejný poriadok v Slovenskej republike bude kontaktné miesto adresovať svoje otázky a pripomienky k danej investícii dotknutému členskému štátu.