Slovensko je druhou najpriemyselnejšou krajinou Únie

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v elektrickej verzii Peugeotu 208 výrabanej na Slovensku. [FB PP]

V priemysle pracuje tretina obyvateľov Slovenska. Popredné priečky rebríčka, ktorý zostavili analytici Poštovej banky, patria novším členských krajinám EÚ.

Priemysel je hnacím motorom slovenskej ekonomiky a v európskom porovnaní patrí Slovensko medzi najpriemyselnejšie krajiny EÚ.

Ukázala to analýza expertov Poštovej banky.

V priemysle pracuje takmer tretina Slovákov a Slovensko sa vďaka tomu zaradilo na druhé miesto európskeho rebríčka. Predbehlo ho jedine susedné Česko, kde priemysel zamestnáva až 36,5 percenta pracujúceho obyvateľstva. Tretia priečka patrí Poľsku, kde v priemysle pracuje 31,3 percenta obyvateľov.

V západnej Európe dominujú služby

V Európskej únii pracuje v priemysle zhruba pätina zamestnancov. Tento európsky priemer je teda výrazne nižší ako podiel na Slovensku.

Popredné priečky rebríčka obsadili nové členské krajiny Únie, pre ktoré je typické, že ich ekonomiky sú viac zamerané na priemysel. Znamená to, že v štruktúre ich hospodárstva sú viac zastúpené priemyselné odvetvia ako v hospodárstve vyspelých krajín. A teda aj zamestnanosť v priemysle je v nových členských krajinách vyššia.

Podniká s inováciami v elektromobilite: Peňazí na výskum je dosť, problém je ich rozdeľovanie

Slovensko inovácie v automobilovom priemysle len predstiera, ostatné krajiny V4 nás predbehli, varuje PATRIK KRIŽANSKÝ, ktorého firma Danubia Nanotech zvíťazila v súťaži startu-pov a ktorý vedie aj Slovenskú asociáciu pre elektromobilitu.

Naopak, vo vyspelejších krajinách západnej Európy je zamestnanosť v priemysle nižšia a vyšší podiel má zamestnanosť v službách.

Pre všetky krajiny EÚ však platí, že sektor služieb zamestnáva väčšinu obyvateľstva. V európskej dvadsaťosmičke pracuje v službách v priemere až 74 percent zamestnancov. Na Slovensku je tento podiel na úrovni 65,4 percent.

Najviac, až takmer 84 percent pracujúcich v odvetviach služieb, možno nájsť v Holandsku. Nasleduje Británia s podielom približne 82 percent a 80-percentnú hranicu prekročilo aj Belgicko, Malta, Francúzsko, Luxembursko či Dánsko.

V4 na chvoste zamestnanosti v službách

Slovensko, ako konštatujú analytici banky, podobne ako ďalší noví členovia Únie, sa nachádza na spodku rebríčka, čo sa zamestnanosti v službách týka.

Podobne je na tom aj Maďarsko, Česko či Poľsko.

V4 v elektromobilite zaostáva, sny jej však nechýbajú

Trhový podiel nízkoemisných vozidiel je vo Vyšehradskej skupine pod európskym priemerom. Región napriek tomu nechce zmeškať svetový trend, prechádza na výrobu batérií a má ešte väčšie ambície.

Najnižší podiel ľudí pracujúcich v službách je v rámci EÚ v Rumunsku, a to len 47 percent. Práve Rumunsko je krajinou, kde stále veľa obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve. Spomedzi krajín EÚ je tento podiel v Rumunsku najvyšší – až 23 percent.

Priemysel na Slovensku vytvára až 35 percent hrubej pridanej hodnoty. Hrubá pridaná hodnota (HPH) predstavuje to, čo firmy v danom sektore či odvetví vytvorili nad rámec ich vstupných nákladov. Je to hodnota ich produkcie po odpočítaní medzispotreby, teda vstupných nákladov.

Hrubá pridaná hodnota je súčasťou HDP, to je ale ešte doplnené o čisté dane z produktov DPH, spotrebné dane a podobne.