Slovensko je „stredne slobodná ekonomika“

Zdroj: Jeffrey Beall, www.creativecommons.org

Pozadie:

Konzervatívny americký inštitút Heritage Foundation vydáva každoročne Index ekonomickej slobody sveta podľa jednotlivých krajín. Čím menej vláda zasahuje do fungovania trhu a ekonomiky, tým vyššie hodnotenie krajina získa. Index neberie do úvahy faktory ako životná úroveň, sociálna ochrana, prístup ku vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti a pod.

Poslaním Heritage Foundation je „šíriť konzervatívnu politiku založenú na princípoch slobodného trhu, minimálnej vlády, slobody jednotlivca, tradičných amerických hodnôt a silnej národnej obrane.“ Inštitút pravidelne kritizuje vysoké verejné výdavky či liberálnu prisťahovaleckú politiku. V zahraničnej politike podporuje „agresívnu diplomaciu, v prípade nevyhnutnosti kombinovanú s použitím sily.“

Otázky:

V rebríčku ekonomickej slobody 157 krajín zvíťazil Hong Kong, nasledovaný Singapúrom. Z prvých miest ich už štrnásť rokov nedokáže vytlačiť žiadna krajina. Štatút „slobodná ekonomika“ získalo sedem krajín. Európu zastupuje len Írsko:

  1. Hong Kong
  2. Singapúr
  3. Írsko
  4. Austrália
  5. Spojené štáty americké
  6. Nový Zéland
  7. Kanada

Heritage Foundation oceňuje na Hong Kongu najmä nízke daňové zaťaženie, málo regulácie pre podnikanie, veľmi flexibilný trh práce a žiadne obmedzenia pre zahraničný kapitál.

V kategórii „zväčša slobodné“ ekonomiky obsadili väčšinu miest európske štáty, čo zo starého kontinentu urobilo ekonomicky najslobodnejší región na svete. Z nových členských štátov EÚ sa v tejto kategórii umiestnili len Estónsko (12.), Cyprus (22.) a Litva (26.) HF vyčíta všetkým európskym krajinám najmä dotácie EÚ.

Slovensko sa umiestnilo na 35. mieste. Predbehlo tak Česko (37.), Maďarsko (43.), Poľsko (83.), Francúzsko (48.) či Taliansko (64.) Poliaci so svojím hodnotením spadli do kategórie „väčšinou neslobodná ekonomika,“ čo sa nestalo žiadnej inej krajine EÚ. HF im vyčíta najmä veľkú korupciu, vysoké vládne výdavky a striktný pracovný trh.

Slovensko si svoju pozíciu vylepšilo o 0,3 percentuálneho bodu oproti minulému roku. Vo väčšine kategórií ekonomickej slobody získalo veľmi vysoké hodnotenie, predovšetkým v oblasti „slobody investícií, trhu, financií a fiškálnej politiky.“ Inštitút uvádza, že „finančný sektor významne profitoval z agresívnej vládnej privatizačnej kampane.“ Pre krajinu je mínusom najmä prebujnelosť štátnej správy. Najlepšie hodnotenie Slovensko získalo za fiškálnu slobodu (89,4%) a najhoršie za korupciu (47%).