Slovensko je v „risky zone“

Krátka správa:

Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou splní technické kritériá na vstup do eurozóny v roku 2009. To však neznamená, že má „euro vo vrecku.“ Potvrdil to Christian Ghymers, poradca Generálneho riaditeľstva EK pre hospodárske a finančné záležitosti na konferencii „Euro – výzva pre všetkých“ v Bratislave: „Nie je to len o napĺňaní numerických cieľov, z tohto hľadiska je na tom Slovensko veľmi dobre, ale treba ešte počkať.“

Ghymers poukazuje najmä na problematické dokazovanie udržateľnosti plnenia kritérií. Zdôraznil, že Slovensko má horšiu pozíciu ako Malta a Cyprus. Dôvodom je zhoršená medzinárodná situácia na finančných trhoch, ktorá v lete zasiahla celú Európu.

Brusel tiež pochybuje o udržateľnosti slovenskej inflácie. Domnieva sa, že aktuálne nízke hodnoty (odhad 1,7% na rok 2007) sú len výsledkom silnej koruny. Keďže vstup do eurozóny tento „vankúš“ odstráni, Brusel predpokladá, že inflácia vyletí hore. Vplyv kurzu na infláciu potvrdzujú aj čísla ING banky – každé posilnenie koruny o 1% prinesie z dlhodobého hľadiska zníženie inflácie o 0,35%. Názory na túto rovnicu sa však líšia.

Navyše, Christian Ghymers dodáva, že „posudzovať sa bude priemer inflácie za posledných 12 mesiacov a Slovensko začalo plniť kritérium až v auguste tohto roku.“ Preto tvrdí, že „Slovensko je stále v rizikovej zóne.“

Národná banka Slovenska bruselské argumenty odmieta. Snaží sa presvedčiť komisiu, že inflácia na Slovensku nie je umelo tlmená a žiadne mimoriadne skoky nenastanú. Guvernér NBS Ivan Šramko na konferencii potvrdil, že „kritérium udržateľnosti je stále otvorené“ a na túto tému sa koná „veľa debát a presviedčania.“ Dodal však, že „ak nenastanú žiadne mimoriadne udalosti, Slovensko nominálne kritériá na vstup do eurozóny splní.“

Európska komisia stále čaká, ako sa vyvinie hospodárenie štátneho rozpočtu v tomto roku a ako bude vyzerať stavba diaľnic cez PPP projekty a jej vplyv na verejné financie. Kľúčovú správu by mal Brusel vypracovať na jar 2008. Komisár Ján Figeľ v tejto fáze euro-procesu Slovensku odporučil „racionálny prístup, namiesto emócií.“ Predíde sa tak prípadným  frustráciám, dodal počas konferencie „Euro – výzva pre všetkých.“