Slovensko klesá v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti

Autor: renjith krishnan, Freedigitalphotos.net

V rámci EÚ je Slovensko treťou najmenej konkurencieschopnou ekonomikou. Nižšie je už len Rumunsko (78. miesto) a Grécko (96. miesto). Svetové ekonomické fórum upozorňuje najmä na nízku vymožiteľnosť práva (140. miesto zo 144 sledovaných štátov), vysokú mieru klientelizmu, nízku dôveru verejnosti voči politikom a vysoké administratívne zaťaženie podnikania.

Vyčíta aj nedostatočný záujem vlády o obstarávanie technologicky najvyspelejších produktov, slabý vplyv slovenských producentov na medzinárodnú distribúciu či priveľkú orientáciu zákazníkov na cenu a nie kvalitu.

Na chvoste rebríčka sa Slovensko ocitlo aj pri porovnávaní kvality systému vzdelávania, transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami, efektívnosti nákladov poľnohospodárskej politiky a funkčnosti kapitálového trhu.

Naopak, konkurenčnou výhodou slovenskej ekonomiky je otvorenosť voči zahraničnému vlastníctvu podnikov (2. miesto), nízke colné bariéry, legislatíva podporujúca zahraničné investície, technologická vyspelosť prichádzajúcich investorov. Pozitívne hodnotenie dostala aj legislatíva týkajúca sa záložného práva a bankrotov, vysoká korelácia medzi výškou miezd a produktivitou práce a nízke riziko terorizmu.

„Zostup Slovenska v rebríčku je zapríčinený pretrvávajúcimi bariérami podnikania, ktoré sa vládam napriek deklaratórnym vyjadreniam nedarí v praxi odstraňovať. O imidž reformnej krajiny už Slovensko definitívne prišlo a od roku 2004 sa podnikatelia nedočkali nových reforiem, ktoré by zásadným spôsobom zlepšili podmienky na podnikanie. Slovensko v rebríčku kleslo už po šiestykrát v rade a čoraz výraznejšie zaostáva za ostatnými krajinami V4,“ vysvetlil Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Štvrtýkrát po sebe sa na vrchole rebríčka ocitlo Švajčiarsko. Druhé miesto si udržal Singapur, nasledujú Fínsko, Švédsko, Holandsko, Nemecko a Veľká Británia. Siedmu priečku obsadili USA. Spomedzi krajín V4 sa najvyššie umiestnila Česká republika (39. miesto), za ňou Poľsko (41. miesto). O 12 priečok sa medziročne prepadlo Maďarsko a skončilo na 60. pozícii.  

„Výsledky tohtoročnej Správy o globálnej konkurencieschopnosti vypovedajú o pokračovaní trendu mierneho ekonomického oživovania svetových ekonomík. Tri štvrtiny z dvadsiatich najvyššie umiestnených krajín dosiahli vyššie skóre Indexu konkurencieschopnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ zhodnotil Kičina.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.