Slovensko má najvyššiu nezamestnanosť v EÚ

Krátka správa:

Európskej ekonomike sa darí, rastie HDP aj zamestnanosť. V druhom kvartáli 2007 pracovalo v únii 222 miliónov Európanov, čo predstavuje mieru zamestnanosti 65,3% a medziročný nárast o jedno percento. Vyplýva to z posledných údajov Eurostatu.

Pozitívny vývoj ovplyvnila najmä rastúca zamestnanosť v Nemecku, Poľsku a Španielsku. Ťahá ju najmä ekonomický rast, ale aj imigranti. V roku 2006 tvorili tri štvrtiny celkového prírastku európskej populácie:

  • ročný populačný prírastok EÚ: 4,3% (2,1 milióna ľudí)
  • z toho imigranti: 3,2% (1,6 milióna ľudí)

Európska komisia potvrdzuje, že imigranti zvyšujú zamestnanosť najmä vďaka svojej ochote premiestňovať sa za prácou, čo chýba domácim Európanom.

Nezamestnanosť v EÚ klesla na 7,1% (tretí kvartál 2007). Najväčší pokles zaznamenalo Poľsko na úrovni 9,1%, čo je medziročne menej o viac ako štyri percentuálne body.

Podľa štatistiky Eurostatu Slovensko zostáva jedinou krajinou v EÚ, ktorá prekračuje dvoj-cifernú hranicu nezamestnanosti (11,1% v treťom kvartáli 2007).

Napriek dobrým trendom EÚ stále zaostáva za úrovňou nezamestnanosti v USA (4,6%) a v Japonsku (3,8%).