Slovensko má svojho „pána euro“

Euro

Krátka správa

Včera s nomináciou súhlasil premiér Robert Fico, dnes by ju mala schváliť vláda. Slovensko nemá vládneho splnomocnenca pre euro od 9. augusta, kedy vláda z postu odvolala nominanta predchádzajúcej vlády Ivana Štefanca.

Úlohou splnomocnenca pre euro je zaoberať sa profesionálne koordináciou prípravných prác na zavedenie eura v SR. Je to predovšetkým vedenie pravidelných spoločných stretnutí vedúcich pracovných výborov (ktoré sa zaoberajú sektorovými otázkami súvisiacimi so zavedením eura – pre finančný sektor, verejnú správu, komunikáciu a pod.), aktívna komunikácia s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, koordinácia a stimulácia práce na zavedení eura, príprava správ o postupe prác pre Národný koordinačný výbor, upozorňovanie na možné problémy a vytváranie širokého povedomia o zavedení eura. Tiež môže dávať zodpovedným inštitúciám odporúčania na zlepšenie postupu, konečná zodpovednosť a rozhodovacia právomoc však zostáva na kompetentných orgánoch.

Igor Barát – životopis
Narodil sa 25.11.1966 v Trenčíne, 1991 absolvoval Inštitút medzinárodných vzťahov, špecializácia medzinárodná žurnalistika.
Po skončení VŠ  pracoval v STV na pozíciách redaktor, komentátor, vedúci redaktor zahraničného spravodajstva, stály spravodajca STV v Budapešti (1995-98) a neskôr v Prahe (2000-2003). Pripravoval a moderoval  spravodajské a publicistické relácie v STV a mimoriadne spravodajstvo  v krízových situáciách. Vyslaný redaktor na summitoch NATO, EÚ, MMF,  v konfliktných zónach – Blízky východ, Balkán-Kosovo, Pakistan.
Od roku 2003 pôsobí ako hovorca Národnej banky Slovenska.

Igor Barát pôsobil dlhé obdobie v oblasti médií – po skončení štúdia medzinárodnej žurnalistiky pracoval v STV na viacerých pozíciách. V súčasnosti pôsobí ako hovorca Národnej banky Slovenska. Zúčastňoval sa aj na doterajších prípravách zavedenia eura, spolupodieľal sa na príprave stratégie, mal na starosti komunikáciu Národnej banky Slovenska s Európskou Centrálnou Bankou.

Slovensko plánuje zaviesť euro 1. januára 2009, už teraz však prebiehajú prípravné práce, okrem iného na informačnej kampani.