Slovensko: nedostatky v GMO, záujem o ich pestovanie rastie

Kukurica ako GMO?

Krátka správa

Najmladším odborným útvarom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je inšpekcia biologickej bezpečnosti, ktorá dozoruje používanie genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO), ako aj kontrolu environmentálneho označovania výrobkov.

Inšpektori SIŽP vykonávali previerky na poliach a  v uzavretých priestoroch, pričom práve na nich zistili porušenie zákona o GMO až v piatich prípadoch. Pri dvoch udelili aj finančné sankcie. Išlo najmä o nedostatky v oblasti registrácie priestorov používaných na uchovávanie a zneškodňovanie GMO a chýbajúci súhlas ministerstva životného prostredia na používanie genetických technológií. Počas kontrol na poliach sa odobralo 124 vzoriek kukurice, repky a sóje. Laboratórnou analýzou zistili v jednej vzorke kukurice prítomnosť 0,43 percenta geneticky modifikovanej kukurice MON 810.

“Vzhľadom na to, že táto kukurica je povoleným výrobkom na trhu Európskej únie, riešenie jej nežiaducej prítomnosti je v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP), ktorému SIŽP o svojom zistení poskytla všetky informácie,” uvádza v správe SIŽP jej hovorca Michal Štefánek.

Inšpektori kontrolovali aj predajcov akváriových potrieb a akváriových rýb, či sa v ich sortimente nevyskytujú GMO ryby Danio rerio TK-1 a TK-2, kontroly boli negatívne.

ÚKSUP do včera, 15. februára registroval prihlášky nových záujemcov o pestovanie plodín GMO. V roku 2006 bolo v SR 30 ha obhospodarovaných 3 pestovateľmi, v tomto roku by sa počet roľníkov s GMO mal strojnásobiť, ako uviedla pre STV riaditeľka ÚKSUP, Anna Vitariusová. Motivovaní sú pestovatelia najmä lepšími výnosmi a odolnosťou GMO plodín voči plesniam, či iným chorobám.

Negatívne ku používaniu GMO na Slovensku sa stavia hnutie Greenpeace, ktoré v januári 2007 žiadalo vzhľadom na negatívne skúsenosti s pestovaním GM kukurice dosiahnuť zákaz jej pestovania. Takýto zákaz je napríklad v susednom Rakúsku a z iných krajín EÚ v Grécku.