Slovensko nie je schopné vyčerpať eurofondy na envirozáťaže

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Jana Ďurašková]

Inštitút environmentálne politiky upozorňuje, že Slovensko krátko pred koncom programového obdobia čerpá pomaly vyše 220-miliónový eurofondový balík na riešenie envirozáťaží.

Slovensko dnes nie je schopné vyčerpať všetky zdroje určené na riešenie envirozáťaží. Priemerne sa v súčasnosti sanuje približne osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých záťaží by trvala vyše sto rokov. Vyplýva to z nového komentára Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pod názvom Ako sa zbaviť najdrahších hrozieb pre životné prostredie.

Alokovaná suma z Operačného programu Kvalita životného prostredia na riešenie záťaží v rokoch 2014 až 2021 s možnosťou čerpania do roku 2023 je 221,3 milióna eur. V programovom období 2014 až 2021 je v realizácii, príprave alebo v obstarávaní z verejných zdrojov celkovo 51 záťaží, poukazujú analytici.

„Pred ukončením programového obdobia je však zatiaľ zazmluvnená menej ako polovica dostupných finančných prostriedkov z operačného programu,“ tvrdí IEP. Dopĺňa, že v realizácii je aktuálne 33 projektov, 13 projektov bolo v procese konania a na päť projektov sa očakávalo predloženie žiadostí.

Ako využiť staré priemyselné areály? Vyrásť na nich môžu solárne parky či nové podniky

Odstraňovanie a revitalizácia environmentálnych záťaží a starých priemyselných parkov by sa v nasledujúcich rokoch malo zrýchliť. K tradičným zdrojom financovaniu, eurofondom  a štátnemu rozpočtu pribudne v troch regiónoch aj fond spravodlivej transformácie.

„Vychádzajúc z doterajších operačných programov, údajov Úradu pre verejné obstarávanie a Centrálneho registra zmlúv, aktuálne sú financované alebo sú vo verejnom obstarávaní geologické projekty na monitoring, geologický prieskum a sanáciu záťaží vo výške asi 320 miliónov eur,“ skonštatoval IEP.

Zároveň poukazuje, že procesy verejného obstarávania niektorých geologických projektov boli v minulom roku pozastavené. Tieto sanácie sa podľa IEP odporúčajú preniesť do nového operačného programu Slovensko v rámci Štátneho programu sanácií environmentálnych záťaží 2022 až 2027. Ide o sanáciu 15 lokalít a sanáciu envirozáťaží v Predajnej, píšu analytici.

V štátnom programe je na geologický prieskum navrhovaných 99 lokalít. Sumu odhadujú analytici na 16 miliónov eur, približuje IEP. Na monitoring sa odporúčajú dva projekty, spolu je 248 lokalít, v celkovej sume 14,9 milióna eur. Na sanáciu je odporúčaných 111 prioritných lokalít za 307 miliónov eur. „Avšak pri 16 lokalitách doposiaľ nebola suma odhadnutá,“ skonštatovali analytici.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8