Slovensko sa začína chystať na Európske hlavné mesto kultúry 2026

Otvorenie Kunsthalle v Košiciach počas EHMK 2013. [TASR/František Iván]

Ministerstvo kultúry musí do konca roka pripraviť výzvu na projekty slovenských miest, ktoré sa chcú stať sa Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Fínsko, s ktorým sa  Slovensko bude o titul deliť, je už popredu.

V roku 2026 bude mať Slovensko po druhýkrát možnosť hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Prvý titul niesli v roku 2013 Košice s projektom Interface.

Ktoré krajiny a kedy majú EHMK určujú príslušné európske predpisy. Podľa nich musí Slovensko pripraviť výzvu pre mestá, ktoré chcú byť EHMK 2026, najmenej šesť rokov vopred. Znamená to, že ministerstvo kultúry to musí stihnúť do konca roka.

Ministerstvo predložilo na tohto týždňové rokovanie vlády (11. decembra) informačný materiál o celom procese. Rezort informuje, že výzva do konca decembra bude a bude pre uchádzačov otvorená 10 mesiacov, teda do konca októbra 2020.

Titul sa každý rok udeľuje dvojici miest, každé z iného členského štátu EÚ, v niektorých prípadoch aj jednému mestu z kandidátskej krajiny. Budúci rok to bude chorvátske mesto Rijeka a írsky Galway.

Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s Fínskom. Fínsko výzvu pre mestá zverejnilo už v apríli 2019 a uzavrieť ju plánuje v máji budúceho roka. Od miest, ktoré titul v jeden rok dostanú, sa očakáva, že budú do určitej miery svoj program prepájať.

Prípravný a rozhodovací proces

Rezort kultúry vystupuje v rámci schémy EHMK ako riadiaci orgán. V prvom polroku 2020 chce vytvoriť poradný orgán ministra kultúry, „ktorý vytvorí podmienky pre diskusiu o viacerých hľadiskách tejto akcie, vrátane jej finančného zabezpečenia“.

Rezort tiež chystá na 17. januára 2020 informačný deň pre potenciálne kandidujúce mestá ako aj združenia miest, či samosprávnych krajov. Vo februári 2020 usporiada pre záujemcov seminár zameraný na odovzdanie skúseností z Košice EHMK 2013.

Po uzavretí výzvy, v októbri 2020, sa o víťaznom meste rozhoduje v dvoch fázach. Konečné rozhodnutie by malo padnúť v novembri 2021. Prihlášky posudzuje skupina odborníkov zložená z ľudí nominovaných európskymi inštitúciami. Tá posudzuje prihlášky v 6 kategóriách: príspevok k dlhodobej stratégii mesta, európsky rozmer, kultúrny a umelecký dosah, schopnosť dosiahnuť ciele, dosah a riadenie.

Existuje aj možnosť, že žiadny zo súťažných projektov nebude plniť požadované kritériá. V takom prípade sa titul sa žiadnemu mestu na Slovensku neudelí.

Vplyv EHMK

Zmyslom projektu Európske hlavné mesto kultúry je posilniť príspevok kultúry k dlhodobému rozvoju miest. Najhmatateľnejšími výsledkami sú podľa celoeurópskych skúseností zdynamizovanie miestnej kultúrnej scény a posilnenie medzinárodného imidžu mesta.

Mesto Košice podľa vládneho materiálu vďaka EHMK zaznamenalo „pozitívny prínos k rozvoju a rozmanitosti kultúrnej ponuky v meste, podpore jeho sociálneho a hospodárskeho rozvoja, zvýšeniu domácej a medzinárodnej popularity mesta ale tiež posilnenie medzinárodného profilu Košíc”.

Kultúrne centrá v Košiciach ročne navštívi 480-tisíc ľudí

Titul Európske hlavné mesto kultúry, spolufinancovaný z eurofondov, priniesol Košiciam nebývalý kultúrny rozvoj, omladil nefungujúce objekty, pritiahol do nich život.

Celkové náklady v Košiciach boli 101,4 milióna eur, z toho 78 miliónov šlo na infraštruktúru. Medzi najviditeľnejšie investičné projekty patrili Kasárne Kulturpark a Kunsthalle.

Omnoho menšia časť, 23,4 milióna eur, išlo na prevádzkové náklady a na kultúrny program. Takmer 60 % nákladov EHMK pokryli štrukturálne fondy EÚ, zvyšok spolufinancoval štátny rozpočet, mesto Košice či Košický samosprávny kraj. Malú časť predstavovali sponzorské dary a iné verejné zdroje.

Vládny materiál sa odvoláva na údaje z hodnotiacej správy EHMK Košice (Hudec, Džupka, Šebová, et al., 2014), podľa ktorých len stavebné investície zvýšili celkovú produkciu všetkých odvetví v regióne o 100 miliónov eur. Príjmy zamestnancov, ktorí pracovali na tejto navýšenej produkcii, narástli o 10,7 milióna eur. Priamo a nepriamo vytvorili tieto investície 771 nových pracovných miest.

Domáci a zahraniční návštevníci podujatí v Košiciach rokoch 2012 a 2013 minuli v regióne približne 30,8 milióna eur. Tieto dodatočné výdavky návštevníkov vyvolali zvýšenie celkovej produkcie v regióne v hodnote 51,4 miliónov a vytvorili 532 nových pracovných miest.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8