Komisia kritizuje Slovensko kvôli energetike

Pozadie

Komisia sa rozhodla pokračovať v konaní proti štátom, ktoré nedôsledne implementujú smernice z roku 2003 o liberalizácii trhov s elektrinou a plynom.

Odôvodnené stanovisko je druhým štádiom v konaní, po ktorom môže nasledovať podanie na  Európsky súdny dvor. Prvým štádiom je tzv. formálny list Komisie upozorňujúci členský štát na nesplnenie povinnosti.V odôvodnenom stanovisku Komisia stanoví už aj časový limit na splnenie povinnosti zo strany členského štátu.

Otázky

Kritika Komisie sa sústredí na to, že štáty nezaistili tretím stranám vstup do elektrických sietí, sietí na distribúciu plynu a nedostatočné právomoci, alebo neexistenciu národných regulátorov.

Problémom je aj nedostatočné oddelenie výroby elektrickej energie od distribučných sietí, ktoré sú spravované rovnakým operátorom.

Bez splnenia týchto podmienok nie je, podľa Komisie, možné dokončenie vnútorného trhu EÚ s energiami.

Pozície

Európska komisárka pre konkurenciu N. Kroes dlhodobo žiada oddelenie vlastníctva sietí od výroby elektriny a dodávok, v rámci energetických gigantov.. Podľa nej je to jediné riešenie, ktoré zaistí konkurenciu v EÚ (Euractiv, 12.12.2006).

Zdroje z Francúzska a Nemecka hovoria o odmietnutí návrhu N. Kroes a zdôvodňujú to ohrozením investícií do daných sektorov.

Podľa V. Maňku, poslanca EP, Slovensko odpovedalo Komisii už v septembri, v reakcii na formálny list (1. štádium konania). V. Maňka: „Jedná sa o smernice 54 a 55 z roku 2003, a Slovensko má údajné nedostatky napr. v oblasti oddelenia vlastníctva. Podľa mojich informácií sa SR snaží tieto nedostatky odstrániť a nemyslím si, že nám reálne hrozí konanie pred Európskym súdnym dvorom”