Slovinsko má euro

Euro

Krátka správa

Slovinsko je prvou z krajín, ktoré sa stali členmi v máji 2004, ktorá nahradila národnú menu eurom. Prvého januára 2007 prestal byť slovinskou oficiálnou menou toliar a stalo sa ňou euro.

Spoločná európska mena bola vytvorená v roku 1999, euromince a eurobankovky nahradili národné meny 1. januára 2003. Z EÚ-15 do nej nepatrí len Británia, Dánsko (obe krajiny majú priznané výnimky) a Švédsko (vláda podmieňuje vstup do eurozóny úspešným referendom, v roku 2003 však obyvatelia európsku menu odmietli).

V roku 1999 eurozónu tvorilo 11 krajín, v roku 2001 pristúpilo Grécko. Pristúpením Slovinska je v eurozóne 316,6 milióna ľudí. Na základe rozhodnutia Rady ECOFIN z júla tohto roku bol výmenný kurz stanovený na 239.640 toliarov za jedno euro.

Slovinci mohli eurá získať najprv v bankomatoch, ktoré boli upravené v noci pred 1. januárom. Druhý januárový deň je v Slovinsku tiež voľno, skutočnou skúškou pre banky a obchody preto bude streda.

Slovinsko sa ekonomickými charakteristikami približuje viac EÚ-15, než postkomunistickým novým členským krajinám. Podľa predpovedí Komisie by malo mať v roku 2006 rast 4,8%, infláciu 2,5%, štátny dlh vo výške 28% HDP a nezamestnanosť 6,1%. Slovinské HDP na hlavu je na úrovni 82% priemeru EÚ.

Slovensko plánuje prijať euro na začiatku roku 2009. Ak sa nám to podarí, budeme takmer určite prvou z krajín V4.