Slovinsko v eurozóne od 2007

 

Krátka správa

Ministri financií eurozóny 11. júla 2006 uznali, že Slovinsko spĺňa kritériá eurozóny, čo sa týka dlhu verejných financií, deficitu štátneho rozpočtu, výšky úrokových mier a miery inflácie, a rozhodli, že Slovinsko je spôsobilé na vstup do eurozóny.

Slovinsko, krajina s takmer dvoma miliónmi obyvateľov, bude členom eurozóny od 1. januára 2007. Spoločnú menu zavedie ako prvá z krajín EÚ-10 a trinásty zo všetkých členských štátov Únie.

Slovinsku zostáva menej ako šesť mesiacov na prípravu prechodu z toliara na euro. Jedno euro má v súčasnosti hodnotu 239,64 toliarov. Vláda verí, že členstvo v eurozóne podporí turizmus a zahraničné investície.

Aj Litva mala ambíciou stať sa členom eurozóny od roku 2007, no jej ročná miera inflácie stále prekračuje 2-percentnú maximálnu referenčnú hranicu EÚ.

Prijatie eura je v súčasnosti horúcou témou aj na Slovensku. So zmenou vlády po júnových parlamentných voľbách totiž hrozí oddialenie termínu vstupu do eurozóny, pôvodne plánovaného na rok 2009.