Slovinsko v eurozóne už v 2007?

 

Krátka správa:

Komisia povedala, že Slovinsko spĺňa všetky makroekonomické kritériá a fiškálne kritériá na vstup do eurozóny, a to bez ohľadu na „vysoké ohrozenie“ v podobe nadmerných rozpočtových výdavkov, súvisiacich so starnúcou populáciou krajiny. Podľa toho sa zdá, že Slovinsko by mohlo prejsť na jednotnú európsku menu k 1. januáru 2007.

Pobaltské štáty Estónsko a Lotyšsko zápasia s vysokou infláciou, hnanou ich rýchlym ekonomickým rastom a preto je pravdepodobné, že sa ich vstup do eurozóny oneskorí. Podľa kritérií EÚ musí byť miera inflácie v rozmedzí 1.5% priemeru troch krajín EÚ s najnižšiu úrovňou. Táto hodnota je v súčasnosti 2.6%. Miera inflácie v Estónsku bola v decembri 2005 4.1%, kým Lotyšsko zaregistrovalo 6.9%. Pôvodný cieľ vstupu do eurozóny v Estónsku bol a stále je rok 2007 a Lotyšsko plánuje vstúpiť o rok neskôr. Komisia považuje cieľ Estónska za realizovateľný, kým pre Lotyšsko by cieľ vstúpiť v roku 2008 mohol byť „veľmi zložitým”.

Vyhliadky Litvy, ktorá tiež plánuje prijať euro v roku 2007, budú Komisiou posúdené neskôr v priebehu februára.

Medzitým vstúpili Malta, Cyprus, a Slovensko do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, ktorý predstavuje čakáreň pred vstupom do eurozóny.