Slovinsko varuje: Naša inflácia môže byť váš problém!

Pozadie:

Slovensko sa snaží poučiť zo skúseností Slovinska pri prijímaní eura. Krajina vstúpila do eurozóny 1. januára 2007. V Ľubľane rokovala štátna tajomníčka MZV SR Oľga Algayerová s predstaviteľmi slovinského ministerstva financií, Národnej banky Slovinska a Združenia spotrebiteľov Slovinska. Cieľom bolo:

 • získať politickú podporu Slovinska pre vstup SR do eurozóny
 • informovať o prípravách SR na prijatie eura
 • prediskutovať skúsenosti Slovinska z prijímania eura

Otázky:

Osem mesiacov po prijatí eura vyletela slovinská inflácia na takmer 4%. Slovinskí partneri upozornili, „že to určite neznamená nič pozitívneho pre krajiny, ktoré chcú euro zaviesť v blízkej budúcnosti.“. Možno totiž očakávať, že Európska komisia bude „viac opatrnejšia“ pri posudzovaní udržateľnosti maastrichtských kritérií aj po vstupe Slovenska do eurozóny. V Slovinsku najviac zdraželi:

 • potraviny o 7,6%
 • výrobky pre domácnosť o 4,5%
 • ceny v reštauráciách a baroch o 9,1%
 • kultúra a šport o 4,4%

Slovinsko oficiálne uvádza, že samotné zavedenie eura prispelo k zvýšeniu inflácie len o 0,2 – 0,3%. Skutočný rast cien má na svedomí najmä zdraženie potravín a výstavba diaľnic. Odborné názory sa však rozchádzajú:

Dôvody inflácie podľa Národnej banky Slovinska:

 • veľké investície do infraštruktúry – výstavba diaľnic, ciest a modernizácia železníc
 • zvýšené čerpanie eurofondov
 • vyššia dostupnosť lacnejších úverov – slovinské banky sa museli prispôsobiť ostrejšej konkurencii v eurozóne

Všetky faktory prispeli k veľkému prílevu peňazí do ekonomiky, jej prehrievaniu a následnému tlaku na zvyšovanie cien.

Dôvody inflácie podľa slovinského ministerstva financií:

 • rast cien potravín na svetových trhoch, čo sa odrazilo aj v Slovinsku
 • vysoký ekonomický rast Slovinska – 5,9%
 • vysoký rast miezd – až o 4,9%, čo prevýšilo aj infláciu
 • zvýšenie spotrebnej dane na alkohol a tabak

Slovinskí partneri sa však zhodli v tom, že kľúčová je komunikačná kampaň a aktivizovanie občanov, aby boli citliví na špekulatívne zvyšovanie cien. Tento cieľ pomohol splniť najmä čierny zoznam obchodov a podnikov, ktoré neopodstatnene zvyšovali ceny. Obsahoval 104 položiek – tovarov a služieb, ktoré Združenie spotrebiteľov Slovinska pravidelne kontrolovalo a výsledky zverejňovalo na internete. Každá informácia bola 2 – 3 krát preverená. Zatiaľ sa nevyskytla ani jedna žaloba od „označeného“ podnikateľa za poškodenie dobrého mena.

Čierny zoznam ukázal najväčšie prehrešky v bankách a na poštách. Bankové poplatky niekde stúpli aj o 100%. Existuje podozrenie, že banky uzavreli kartelovú dohodu o zvyšovaní cien.

Slovinci upozorňovali slovenskú delegáciu, aby Bratislava nepodcenila komunikáciu so všetkými európskymi inštitúciami. Problémy, ktoré vzniknú, treba riešiť a nie „tvrdiť“, že neexistujú. Ľubľana neodporúča nahrádzať túto aktivitu politickým lobingom.

Pozície:

Vláda SR: Prijatie eura v roku 2009 patrí medzi jej priority. Deficit verejných financií na rok 2008 je naplánovaný v požadovanom limite do 3% HDP a inflácia patrí medzi najnižšie v EÚ. Európske inštitúcie však vyjadrujú obavy, aby pozitívne kritériá boli aj udržateľné. Premiér Robert Fico pripustil, že rozhodovanie o vstupe do eurozóny bude mať aj politický aspekt: „Rozhodnutie o tom, či Slovensko zavedie euro alebo nezavedie nie je v našich rukách, je to rozhodnutie ECB (…). My to rozhodnutie budeme rešpektovať.“

Bostjan Vasle, slovinský Inštitút pre makroekonomické analýzy a rozvoj oznámil, že akuálna predpoveď slovinskej inflácie na rok 2007 je 4,3%, čo je najviac v rámci krajín eurozóny. Podľa Vasleho to nie je veľmi „povzbudivá informácia“, ale „v prípade dobrej hospodárskej politiky a ak sociálni partneri prispôsobia svoje požiadavky, na budúci rok môže inflácia klesnúť na úroveň okolo 3%.“ Za hlavnú príčinu rastu cien neoznačuje euro ale zdražovanie potravín.