Sme pripravení na energetickú revolúciu EÚ?

Pozadie:

Najnovší prieskum s názvom „Energetické technológie: Vedomosti – Chápanie – Opatrenia“ poskytuje prehľad vnímania energetickej politiky EÚ európskou verejnosťou. Prieskum bol zverejnený 8. januára 2007, teda len dva dni pred oficiálnym prijatím Strategického energetického prehľadu Komisiou a iných správ týkajúcich sa energetiky. (pozri EurActiv 9.1. 2007).

Otázky:

Na rozdiel od tlačovej správy Komisie s názvom „Európania silne presadzujú výskum nových energetických technológií“, zistenia prieskumu Eurobarometra nie sú z pohľadu európskych zákonodarcov príliš povzbudivé. Komisia sa 10. januára 2007 pokúsi presvedčiť občanov EÚ o tom, že pre vyriešenie dvojitej výzvy, ktorú predstavujú klimatické zmeny a zvyšujúci sa dopyt po energiách a s tým súvisiace problémy so zásobovaním nie je potrebné nič viac než „nová priemyselná revolúcia“.

Prieskum jasne dokazuje, že otázka energetickej politiky nie je pre občanov členských štátov EÚ prioritou, no na druhej strane sú si vo veľkej miere vedomí  potreby zmeny v ich vlastnom životnom štýle. 

Otázky energetiky sa umiestnili až na 12. priečke (so 14 percentami) v rebríčku najzávažnejších otázok, ktorým musí Európa v súčasnosti čeliť, čím ďaleko zaostávajú za nezamestnanosťou (64%), kriminalitou (36%), poskytovaním zdravotnej starostlivosti (33%), či ekonomickou situáciou (30%). Len 3% respondentov veria, že energetická politika nejakým spôsobom ovplyvňuje ich každodenný život  – a ak sa aj o problémy energetiky zaujímajú, väčšinou je to v súvislosti s jej cenou.

O Európanoch čosi prezrádza aj zistenie Eurobarometra, a síce, že občania EÚ, zdá sa,  veria, že problém je v ostatných. Ako odpoveď na otázku, ktoré sektory spotrebúvajú  najviac energie,  uviedla väčšina respondentov priemysel, zatiaľ čo v skutočnosti sú najväčšími konzumentmi sektor dopravy spolu s domácnosťami. Energetická efektívnosť, vlajková loď novej stratégie EK, obstála v prieskume len o niečo lepšie. Hoci väčšina občanov si je vedomá toho, že šetrenie energiami je dôležité, medzi postojmi a skutočným správaním je obrovská priepasť. Viac ako 21% respondentov priznalo, že neurobili nič pre to, aby znížili svoju spotrebu energie. Výskum nových technológií, ktoré by umožnili vyššie energetickú efektívnosť, taktiež nepatrí medzi priority občanov EÚ.

Európania vkladajú svoje nádeje do obnoviteľných energií a nedôverujú  atómovej energii (no aj napriek tomu veria, že práve tá bude v budúcnosti tvoriť významnú súčasť kombinovaných zdrojov energie).