Smernica o investičných fondoch bude zahŕňať aj preukazy pre správcov

Ministri podporili návrh Komisie o reforme pravidiel správy trhu UCITS (fondy kolektívneho investovania) alebo Európskych investičných fondov. Dokonca žiadajú, aby do legislatívy bol zahrnutý aj preukaz pre manažérov (správcov) investičných fondov, ktorý by im umožnil slobodne pracovať v rámci celej EÚ. Komisia ho do svojho konceptu nezahrnula.

Proti rozhodnutiu Ecofin-u protestoval írsky komisár Charlie McCreevy a luxemburská delegácia. Avšak je len málo možností, ktorými by mohli toto ovplyvniť rozhodnutie. Predpokladá sa, že v prospech novej smernice o investičných fondoch bude hlasovať kvalifikovaná väčšina. Aj Európsky parlament, ktorého vyjadrenie je potrebné na prijatie legislatívy, už dávnejšie vyslovil „preukazom“ svoju podporu a nové pravidlá chce schváliť čo najrýchlejšie.

Parlamentný výbor pre ekonomické a finančné záležitosti včera tiež prijal správu o UCITS, ktorá zahŕňa aj sporné preukazy. Podľa nich budú viesť k efektivite pri zachovanej úrovni ochrany investora. Poslanci by o koncepte mali hlasovať začiatkom budúceho roku. Je takmer isté, že finálny text bude oficiálne prijatý koncom mandátu súčasnej Komisie a Parlamentu.

Ešte pred pár mesiacmi tieto stanoviská neboli celkom jasné, pretože mnohí tvrdili, že „preukazy“ treba „prenechať“ novej Komisii. Smernica bola naplánovaná ešte na apríl 2008, avšak komisár McCreevy ju na nejaký čas nakoniec odložil a návrhy predniesol v júli 2008. Ich súčasťou však „preukazy“ neboli.

Trval na tom, že pred uskutočnením ďalších krokov chce technický posudok Výboru európskych bezpečnostných regulátorov (CESR). CERS nakoniec v októbri dal „preukazom“ zelenú. Po zvážení záverov CERS Komisia svoje návrhy smernice aj tak nezmenila.  

Pozície:

Francúzska ministerka financií Christine Lagardová, povedala, že Rada dospela k politickej dohode, pričom podľa nej európske preukazy pre manažérov investičných fondov je chýbajúcim článkom na vnútornom trhu manažmentu UCITS.

Po hlasovaní parlamentného výboru nemecký liberálny poslanec Wolf Klinz, zodpovedný za prezentovanie hodnotenia UCITS vyhlásil: „Parlament preukázal veľmi úzku spolupráce medzi dozornými autoritami. Preukazy budú viesť k väčšej efektivite na rovnakej úrovni ochrany investora.“

Sektor uvítal dlhoočakávaný krok európskych inštitúcií. Matias Bauer, prezident EFAMA (Európska asociácia správcovských spoločností) povedal: „Dnešné hlasovanie je veľkým krokom vpred efektívnemu vnútornému trhu. Zahrnutím preukazu správcovskej spoločnosti do smernice o UCITS, poslanci a členské štáty demonštrovali ich silnú vôľu rozvíjať manažment fondov, darovaním slobody pri poskytovaní služieb v celej EÚ.“

Ďalšie kroky:

  • Jan./Feb. 2009: Očakávané plenárne hlasovanie parlamentu o hodnotené smernice o UCITS..
  • 10 March 2009: Pravdepodobné finálne hlasovanie Rady o smernici o investičných fondoch.