Socialisti chcú pevnejšie spútať investičné fondy

Regulácia investičných a hedgeových fondov je zatiaľ minimálna. To im dovoľuje investovať aj v prípadoch, keď iní hráči na trhu nemôžu. Po vypuknutí finančnej krízy v USA a jej prenesení do Európy sa však Európsky parlament rozhodol otázku riešiť. Hoci tieto investičné nástroje krízu nespôsobili, podľa kritikov ju zhoršili.

V septembri prijal EP dve rezolúcie vyzývajúce Komisiu aby prísnejšie regulovala hedgeové a investičné fondy. Ich text vychádzal z dvoch správ pripravených predsedom Strany európskych socialistov, Poul Nyrup Rasmussenom, a europsolancom za EPP-ED Klaus-Heiner Lehnem.

Globálnu reguláciu hedžových fondov podporilo začiatkom apríla aj stretnutie G20 v Londýne.

Zamerané na manažérov

Socialisti na návrhu Komisie kritizujú, že sa týka iba manažérov fondov, nie fondov ako takých. Tým údajne vznikajú v systéme medzery.

„Pri súčasnom znení by akýkoľvek fond, či už domáci alebo zahraničný, mohol predávať svoje produkty v EÚ, ako aj operovať na európskych trhoch, v skutočnosti bez efektívnej regulácie či registrácie“, píše sa v liste lídrov Socialistov predsedovi Komisie José Manuelovi Barrosovi. Podpísal ho predseda SES Poul Nyrup Rasmussen, predseda Socialistickej skupiny v EP Martin Schulz, a francúzska socialistická europoslankyňa Pervenche Beres, ktorá predsedá parlamentnému výboru pre hospodárstvo.

Predbežné znenie návrhu Komisie, ktoré získal EurActiv, definuje rozsah regulácie nasledovne: „Táto smernica sa má uplatňovať na všetkých manažérov alternatívnych investičných fondov (AIFM), ktorí poskytujú manažérske služby jednému alebo viacerým alternatívnym investičným fondom (AIF), za predpokladu, že je AIF založený v členskom štáte.“ Nikde sa však nehovorí o priamej regulácii fondov.

Komisia by mala návrh predstaviť v stredu na budúci týždeň (29. Apríl).

Hovorca komisára pre vnútorný trh Charlie McCreevyho odmietol text komentovať. Predstavitelia Komisie však doteraz tvrdili, že EÚ má široké spektrum pravidiel, ktoré garantujú právny dohľad, aj keď to nie je v smernici špecificky spomenuté.

Privysoká hranica

Európski socialisti kritizujú aj to, že smernica dáva výnimku z registrácie fondom, ktoré sú menšie ako 250 miliónov eur. „Myslíme si, že táto hranica je príliš vysoká a priveľa fondom dovolí ostať mimo dosahu smernice.“ Navrhujú reguláciu všetkých fondov, bez ohľadu na veľkosť.

Ďalším kontroverzným bodom sú kapitálové požiadavky. Podľa socialistov ich text nijak neberie do úvahy, hoci návrh explicitne spomína povinnosť „priebežného kapitálu minimálne 125 000 eur“ pre každý fond, plus ďalšia suma pre fondy manažujúce portfólio väčšie ako 250 miliónov eur.

Socialisti chcú obmedziť aj mieru špekulácií pre alternatívne fondy – príliš rizikové investovanie totiž podľa nich neohrozuje len fond, ale vytvára aj systémové riziká. Združenie manažmentu alternatívnych investícií (AMIA), ktoré reprzentuje tento sektor, však zdôrazňuje, že miera špekulatívnych operácií hedžových fondov v EÚ, je omnoho nižšia než u bánk. Citujú pritom údaje Európskej centrálnej banky.

Hovoriť o vysoko špekulatívnom sektore je „nesprávne“, píše sa vo vyhlásení AIMA.

Ďalšie kroky

  • 29. apríl 2009: Komisia predstaví návrh smernice o alternatívnych investičných fondoch