Socialisti: ,,Integrácia finančných trhov má byť v prospech občanov”

 

Krátka správa

Konferencia Socialistickej skupiny, druhej najvplyvnejšej politickej frakcie v Parlamente, má za cieľ zhodnotiť súčasný stav maloobchodných služieb v rámci jednotného trhu EÚ, a definovať ako by spotrebiteľ mohol čo najviac profitovať z jeho existencie.

Nové pravidlá po prvýkrát umožnia občanom získať informácie o najvýhodnejších hypotekárnych úveroch a najnižších poplatkoch za kreditné/platobné karty aj za hranicami ich štátu. Taktiež by mali zabezpečiť zníženie manipulačných/bankových poplatkov za prevod peňazí do iných štátov EÚ.

Hlavnou témou konferencie bude uskutočňovanie opatrení v rámci EÚ na zníženie platieb za finančné služby, ako aj zhodnotenie možných rizík v postupe, ktorý navrhol komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy.

Konferencie sa zúčastnia aj odborníci na financie a spotrebiteľské záujmové skupiny a bude prístupná aj pre zástupcov médií.

Hovorkyňa SES pre ekonomické a finančné záležitosti, holandská europoslankyňa Ieke van den Burg uviedla: „Naším úsilím je zabezpečiť, aby nahradenie súčasných 25 národných peňažných trhov jedným spoločným prinieslo prospech pre spotrebiteľov. Táto reforma môže priniesť mnohé výhody vrátane znižovania poplatkov, ale pri jej zavádzaní je treba dbať aj na vysoký stupeň ochranu spotrebiteľa. Dosiahli sme veľký pokrok v zjednocovaní peňažných trhov pre veľké spoločnosti, a je na čase si položiť otázku- aký dopad to má na bežných občanov?“

Poslankyňa ďalej pripomenula, že ,,Spotrebitelia a malé a stredné podniky nevidia veľa výhod, skôr vnímajú negatívne dôsledky. Situácia nie je až taká, ako ju vidí Európska komisia – že viac konkurencie a cezhraničného nakupovania automaticky znamená nižšie ceny a tým pádom spokojnosť pre všetkých. Naopak, môžu byť víťazi a porazení. Chceme posúdiť, aký ďalší postup v zjednocovaní peňažných trhov zvoliť, aby nedošlo k ohrozeniu peňažnej stability, ochrany spotrebiteľa, zamestnanosti, či sociálneho systému.“

Konferencia sa bude zaoberať aj očakávaniami spotrebiteľov a ekonomickými a sociálnymi výzvami jednotného peňažného trhu.