Spiš chce zarobiť na obnoviteľných zdrojoch

Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. [TASR/Oliver Ondráš]

Regionálna energetická stratégia v Spišskej Belej financovaná z eurofondov prinesie úspory emisií, ako aj verejných a súkromných financií. Vďaka dotáciám z európskeho rozpočtu prešla energetickou obnovou trenčianska stredná priemyselná škola.

Spišská Belá, okres Kežmarok, získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na vypracovanie a implementáciu regionálnej nízkouhlíkovej energetickej stratégie.

„Týka sa spádovej oblasti nášho mesta a projekt sa bude realizovať 18 mesiacov,“ uviedol primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Väčšinu nákladov kryjú eurofondy

Zdroje vo výške viac ako 50 tisíc eur získala samospráva z Operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom celkové náklady projektu sú na úrovni cez 53 tisíc eur. Zvyšok spolufinancuje mesto.

„Projekt je súčasťou aktivít Akčného plánu okresu Kežmarok a bol pripravený v spolupráci s Centrom na podporu regionálneho rozvoja Kežmarku,“ ozrejmil Bieľak.

Emisie znížili o 90 percent a zvíťazili v celoeurópskej súťaži

Projekt vykurovania v Trebišove dostal Ocenenie Európskej komisie za udržateľnú energiu.

Dlhodobým cieľom tohto projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, zaradeného medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska.

„Aj v našom okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov a nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu,“ zdôraznil Bieľak. Dodal, že dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základných strategických dokumentov, a takým je aj regionálna nízkouhlíková, inak povedané energetická stratégia.

Bieľak bol primátorom v posledných troch volebných obdobiach, v minulosti kandidoval ako nezávislý. V novembrových komunálnych voľbách však už nekandidoval, starostovania sa má ujať ďalší nezávislý kandidát Jozef Kuna.

Dúfajú v energetickú sebestačnosť

„Predložený projekt rieši časť územia okresu Kežmarok a bude sa týkať mesta Spišská Belá a ďalších 16 samospráv. Podobný projekt podala aj kežmarská radnica a mesto Spišská Stará Ves,“ doplnil Bieľak.

Predpokladá, že projekt vytvorí podmienky najmä pre znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry a zároveň aj pre úspory verejných aj súkromných financií. „Stane sa tak vďaka budúcej realizácii opatrení na zníženie spotreby palív a energie v budovách, doprave, inováciách v organizácii a logistike prevádzky verejného sektora a tak ďalej,“ konkretizoval primátor Spišskej Belej.

Stopercentne obnoviteľná elektrina je možná. Lokálne

Zelený sen by sa v niektorých nemeckých dedinách nestal skutočnosťou bez podpory z federálnej úrovne.

Realizácia niektorých opatrení tejto stratégie by v budúcnosti mala vytvárať lokálne finančné príjmy z využívania obnoviteľných zdrojov pre miestne samosprávy.

Podľa Bieľaka by prvýkrát mohli mať mestá a obce k dispozícii zrozumiteľné, hodnoverné a konkrétne informácie o ekonomických prínosoch koordinovaného rozvoja udržateľnej energetiky a odpoveď na otázku, do akej miery a za akých podmienok, môže byť región energeticky sebestačný.

Veľmi dôležitou úlohou bude zvyšovanie energetickej gramotnosti obyvateľov. „Dobrá nízkouhlíková stratégia, vypracovaná v aktívnej súčinnosti s lokálnymi partermi, je predpokladom vzniku systematickej regionálnej energetickej politiky, čo by malo byť jednou z vízií samospráv. To však nepôjde bez budovania odborných kapacít v oblasti komunálnej energetiky, a tak aj dlhodobej udržateľnosti takéhoto prístupu,“ uzatvára Bieľak.

Budova školy ako učebná pomôcka

Ďalší regionálny energetický projekt financovaný z eurofondov realizuje Stredná priemyselná škola (SPŠ) stavebná Emila Belluša v Trenčíne. Počas roka prešla veľkou rekonštrukciou za viac ako 2,5 milióna eur.

Škola uspela v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) s projektom za asi 500 tisíc eur.

Ivan Lesay: Nové pravidlá pre energetickú efektívnosť vytvoria masívny trh

Končí sa vyberanie hrozienok z koláča, verejné budovy sa budú obnovovať komplexne. Umožní to zmena vykazovania dlhu, o ktorú sme sa zasadzovali ako prví v Únii, hovorí šéf Slovenského investičného holdingu.

Najnovšie technológie nielenže urobili zo školy jednu z najmodernejších a energeticky najúspornejších v celom kraji, ale zároveň sa stala „učebnou pomôckou“ pre žiakov študujúcich stavebné odbory.

„Už vo fáze projektovania sme sa snažili nechať čo najviac odkryté všetky technológie, ktoré sú určené pre energetickú úsporu. Študenti tak môžu na vlastné oči vidieť celý systém rekuperácie, fotovoltaiky, solárne panely a všetky technológie, ktoré sú určené pre úsporu. Vždy sme im odporúčali, kam si majú ísť podobné systémy pozrieť. A teraz to majú v podstate v každej triede,“ skonštatovala riaditeľka školy Martina Knappová.

Vďaka solárnym panelom a fotovaltaike, ktorá zabezpečuje elektrinu pre celú prevádzku školy, ale aj vďaka zatepleniu, výmene okien a ďalším energetickým zariadeniam predpokladá Knappová ročnú úsporu energií až na úrovni 50 tisíc eur, ktoré sa následne môžu investovať do ďalších projektov.

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne. [TASR/Radovan Stoklasa]

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8