Spochybnený tender na euro-kampaň

Krátka správa

Námietky proti už tretiemu tendru na informačnú kampaň o vstupe do eurozóny chcú podľa Stratégie online podať dve konzorciá, jedno na čele s MUW/Saatchi & Saatchi a druhé na čele s agentúrou Mayer/McCann Erickson. Hoci postup nekoordinujú, u oboch sa ako najvážnejšia námietka uvádza netransparentnosť vyhodnocovania jednotlivých ponúk.

Tender vyhrala skupina dodávateľov Creo/Young & Rubicam, s.r.o. a Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o. Kampaň má trvať od začiatku roka 2008 do prvých mesiacov 2009, celkové náklady majú dosiahnuť 134,5 milióna korún.

Spochybnený tender, vyhlásený v polovici júla, je už tretím pokusom ministerstva financií. Prvý bol vyhlásený ešte začiatkom mája, ministerstvo však po zverejnení súťažných podmienok zaznamenalo množstvo sťažností zo strany agentúr, podľa ktorých kritériá zvýhodňovali niektoré spoločnosti. Tender bol preto zrušený a opäť vyhlásený v polovici mája. Ministerstvo ho však muselo opäť zrušiť, tento krát na príkaz Úradu pre verejné obstarávanie. Ak by mal byť zrušený aj tento tretí pokus, spôsobí to meškanie oproti plánu zavádzania eura na Slovensku – meno agentúry pre kampaň malo byť známe už v polovici roku 2007.