Spoločná agropolitika sa neznárodní. Ustrážime to, ubezpečuje eurokomisár

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo, Phil Hogan. [Sarantis Michalopoulos]

Európski poľnohospodári sa nemusia obávať „znárodnenia“ Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, povedal eurokomisár pre poľnohospodárstvo, PHIL HOGAN.

Komisia chce členským štátom poskytnúť viac právomocí v realizácii ich vlastných národných plánov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Povedal to v rozhovore s EURACTIV.com írsky komisár Phil Hogan.

V rozhovore vysvetľuje, že národné plány SPP jednotlivých členských štátov bude musieť Európska komisia schváliť. Tým spôsobom chce stále garantovať rovnaké podmienky v celej EÚ.

Hogan zdôrazňuje, že nový systém bude lepší aj z hľadiska potrebného zjednodušenia politiky.

Jednoduchšia s väčším slovom pre členské štáty. Takú agropolitiku sľubuje Komisia

Debata o podobe poľnohospodárskej politiky EÚ a jej podporných schém po roku 2020 odštartovala aj na Slovensku. Splnomocnenec vlády Anton Marcinčin vidí v správne nastavenej poľnopolitike na národnej úrovni veľkú príležitosť pre najmenej rozvinuté okresy.

Zostane „spoločnou“

„Budeme vyžadovať plán SPP od každej krajiny spolu s podrobnou analýzou navrhovaných opatrení na dosiahnutie cieľov na úrovni EÚ a finančných príspevkov pre tieto opatrenia. Tieto plány schváli Komisia, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky v celej Únii,“ povedal šéf európskeho poľnohospodárstva.

„SPP zostane aj naďalej “spoločnou” poľnohospodárskou politikou s jasnými politickými cieľmi stanovenými a dohodnutými na úrovni EÚ. Je však pravdou, že chceme členským štátom poskytnúť väčšiu flexibilitu v tom, ako sa rozhodnú tieto ciele dosiahnuť. Zameriame sa na podporu, ktorú prostredníctvom SPP dostávajú.“

Komisár tvrdí, že aktéri v poľnohospodárstve a členské štáty čoraz viac chápu logiku toho, čo Komisia navrhuje. Je čoraz menej tých, ktorí naďalej naznačujú, že politika sa opätovne znárodňuje, povedal.

Potrebné zjednodušovanie

Hogan tvrdí, že nový model je ďalším krokom v snahe o zjednodušovanie celej politiky.

10 rokov zjednodušovania agropolitiky EÚ

Už desať rokov sa Európska komisia s členskými štátmi snažia zjednodušiť rámec Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

„V skutočnosti je to oveľa efektívnejší a účinnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby bol rozpočet SPP investovaný tam, kde je to najviac potrebné a kde môže priniesť najlepšie výsledky.“ Schvaľovanie jednotlivých plánov SPP podľa neho tiež zabezpečí, že nebude dochádzať k súťaži medzi členskými štátmi.

„Pravidlá týkajúce sa stupňa flexibility členských štátov budú ešte jasne definované. V každom prípade budú rozhodnutia musieť byť zvážené aj vzhľadom na celkové ciele dohodnuté na európskej úrovni,“ dodal Hogan.

Neustále zmeny

Odborníci poukazujú aj problém neustálych zmiem v SPP za uplynulé roky, ktoré odrádzajú poľnohospodárov od investovania do tohto sektora.

Agropolitika potrebuje radikálnu reformu, platby sa musia naviazať na tvorbu konkrétneho úžitku

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) by nemala byť o necielenom míňaní zdrojov s negatívnymi dôsledkami pre životné prostredie, píše TATIANA NEMCOVÁ z SOS/BirdLife Slovensko.

„Nikto nepochybuje o tom, že poľnohospodári, rovnako ako všetci investori a vnútroštátne orgány, chcú mať stabilné politické prostredie, ktoré im dáva istotu pre plánovanie a riadenie, čo je veľmi dôležité […] Avšak to, čo Komisia momentálne navrhuje, je vývoj súčasnej politiky a reakcia na kritiku zo strany tých istých poľnohospodárov a riadiacich orgánov,“ odpovedá Hogan.

Nechať veci tak ako sú podľa neho nebolo možné. Komisia však nechce ani robiť zmeny samoúčelne.

Nové návrhy predloží Komisia v priebehu tohto roka.

Digitalizácia a nové technológie

Hogan tiež hovoril o rastúcom potenciáli, ktorý prináša zavedenie nových technológií v tomto sektore.

„Zavádzanie moderných poľnohospodárskych techník, vrátane technológií založených na internete vecí a veľkých dátach, má obrovský potenciál pri rozvoji konkurencieschopnejšej, produktívnejšej, udržateľnejšej a ekologickejšej výroby potravín,“ zdôrazňuje írsky politik.

Inteligentné poľnohospodárstvo, ktoré využíva údaje lepším spôsobom, umožní podľa eurokomisára poľnohospodárom robiť lepšie informované rozhodnutia a efektívnejšie riadiť svoje podniky.

Technológie by mali priniesť presnejšie poľnohospodárstvo

Spoločný poľnohospodárska politika bude podporovať nové technológie v agrosektore aj po roku 2020. Veľké očakávania sa spájajú najmä s tzv. technológiami presného poľnohospodárstva.

„Napríklad prostredníctvom internetu vecí môžeme zhromažďovať obrovské množstvá informácií, ako sú výnosy plodín, mapovanie pôdy, použitie hnojív, údaje o počasí, poľnohospodárske stroje a zdravie zvierat, ktoré sa zasa využívajú pri pomoci poľnohospodárom zlepšovať ich produktivitu a znižovať náklady.“

Vyrábať viac za menej

Precízne poľnohospodárstvo je založené na optimálnom riadení vstupov podľa aktuálnych potrieb plodín. Zahŕňa technológie založené na dátach, vrátane satelitných systémov určovania polohy, diaľkového snímania a internetu, na manažment plodín a na zníženie objemu používaných hnojív, pesticídov a vody.

Precízne poľnohospodárstvo má byť riešenie založené na inováciách, ktoré umožní  „vyrábať viac za menej“. Jeho pozícia v rámci novej SPP však zatiaľ nie je jasná.

Kritici hovoria, že tento trend zvýši závislosť malých poľnohospodárov na veľkých agropotravinárskych podnikoch. Iní však zastávajú názor, že ide o jediný spôsob, ako môže poľnohospodárstvo v Európskej únii prežiť pod tlakom rastúcej globálnej konkurencie.

Podľa Hogana je možné využiť digitálne technológie na zjednodušenie a modernizáciu SPP.

„Napríklad kontrolu striedania plodín – čo je jedna z požiadaviek SPP na zachovanie biodiverzity a zdravia pôdy – je momentálne možné urobiť rýchlo a jednoducho pomocou jednoduchých aplikácií a satelitných údajov.“

Obava z dvojrýchlostnej SPP

Poľnohospodárske organizácie sa obávajú o dostupnosť nových technológií. Treba sa podľa nich vyhnúť „dvojrýchlostnej“ SPP, keďže krajiny južnej Európy zaostávajú v digitalizácii za tými severnými.

„Pre zákonodarcov bude veľkou výzvou zabezpečiť, aby existovali štruktúry na zdieľanie znalostí a aby boli výsledky vývoja a výskumu pre našich poľnohospodárov prístupné. Aj toto bude riešiť pripravovaný legislatívny návrh Komisie,“ povedal Hogan.

Podľa informácií EURACTIV zo septembra 2017 zvažuje európska exekutíva aj stimuly pre vesmírne technológie pri kontrole fariem.

Komisia je naklonená používaniu nových technológií, ako je napríklad program Copernicus, ktorý Únia financuje. Mohol by pomôcť zlepšiť finančné riadenie SPP.