Spoločný bankový dohľad má zatiaľ niekoľko verzií

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Kam by mali siahať právomoci Európskej centrálnej banky pri dohľade nad zvyškom systému? Komu by sa mala zodpovedať? Mali by kontrole podliehať len banky v eurozóne alebo v celej EÚ. Podľa dokumentov, ktoré získala agentúra Bloomberg sú toto hlavné otázky, o ktorých sa živo diskutuje na európskej úrovni.

Jednotný systém bankového dohľadu pod patronátom Európskej centrálnej banky by sa mal stať základom bankovej únie. Dohodli sa na tom európski lídri na júnovom summite. Schéma by mala prispieť k prelomeniu začarovaného kruhu medzi bankami a vládami, keď problémy jednej strany prehlbujú problémy druhej strany.

Spoločný systém je zároveň podmienkou toho, aby trvalý euroval mohol priamo rekapitalizovať európske banky. Podľa predbežného harmonogramu by pravidlá mali vstúpiť do platnosti od začiatku budúceho roka.

Viac alebo menej dohľadu

Podľa Bloomberg sa diskutuje o viacerých formách bankového dohľadu. Veľká Británia sa snaží dosiahnuť, aby ECB zdieľala čo najviac právomocí s národnými regulátormi. Rovnaký názor majú aj úradníci, ktorí sú zodpovední za hospodársku politiku Únie. Samotná centrálna banka by vraj tiež dala prednosť ľahšiemu modelu, na základe ktorého by bol každodenný dohľad v rukách národných regulátorov.

Iní názor majú však úradníci zodpovední za pravidlá pre európsky finančný sektor. Podľa nich by ECB mala mať silnejšie právomoci a dohliadať na všetky banky. Odporcovia tohto prístupu však tvrdia, že by to mohlo poškodiť jej povesť a nezávislosť.

„Od Komisie by sme mali očakávať silný návrh, ktorý by ECB umožnil vykonávať efektívny a prísny dohľad a zachovať si nezávislosť a dobrú povesť,“ skonštatoval minulý mesiac na pôde Európskeho parlamentu prezident ECB Mario Draghi.

Komu bude podliehať ECB?

Všeobecná zhoda panuje v otázke, či by mala byť ECB za svoje rozhodnutia v rámci bankového dohľadu verejne zodpovedná. Európska komisia by v tomto smere chcela udeliť právomoci Európskemu parlamentu. Iná skupina je však za to, aby na ňu dohliadali národné parlamenty a Európska rada.

Diskutuje sa tiež o rozsahu bankovej únie. Veľká Británia napríklad podporuje taký model, v ktorom by pravidlá platili len pre krajiny s eurom. Iba tie by sa potom zúčastňovali aj na pomoci bankám. Holandsko zasa presadzuje, aby sa na záchrane bánk podieľali všetky členské štáty. Okrem toho chce, aby súčasťou podmienok bolo aj vykonávanie záťažových testov. Až po nich by banky mohli siahnuť na zdroje zo záchranných fondov.