Spor o ruskú ropu – dôvod na spoločnú energetickú politiku?

Krátka správa

Komisia rozhorčene reagovala na rusko-bieloruský obchodný spor, ktorého výsledkom je, že Moskva zastavila prietok ropy v hlavnom ropovode smerom do západnej Európy.

Komisár Piebalgs sa vyjadril, že „je neprijateľné ak dodávatelia energií , alebo tranzitné krajiny neinformujú svojich partnerov o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú dodávky“.

Napriek tomu, že strategické zásoby sú dostatočné na to, aby pokryli spotrebu na viac ako 120 dní (na Slovensku 73 dní), musí byť celá záležitosť braná vážne. Piebalgs: „Posledné udalosti znova potvrdzujú, že Európa musí konať, aby obmedzila svoju zraniteľnosť voči dovážaným uhľovodíkom. Tiež sa to negatívne prejavuje na imidži spoľahlivosti dvoch krajín, ako energetických partnerov EÚ.“

Ku kritike sa pripojili aj nemecká kancelárka Angela Merkel a predseda Komisie José Manuel Barosso na stretnutí v Berlíne, kde diskutovali o prioritách nemeckého predsedníctva EÚ.

A. Merkel vyhlásila: „Podporujem, čo povedal José Manuel Barosso, že je neprijateľné, aby takéto akcie neboli vopred konzultované. Poškodzuje to dôveru a sťažuje to budovanie partnerstva.“

Litovská predseda vlády Gediminas Kirkilas sa pre litovské rádio vyjadril, že: „Tento prípad opäť ukázal, že pokiaľ budú jednotlivé európske krajiny jednať len za seba, sotva sa dosiahne trvalá spoločná energetické politika.“

Komisia na 11. januára zvolá svoju „Skupinu pre dodávky ropy“, aby urobila analýzu dopadu momentálneho prerušenia dodávok ropy a našla riešenia v prípade nedostatku tejto suroviny v EÚ.

A. Merkel má na 21. januára naplánovanú pracovnú cestu do Moskvy, kde by mala diskutovať o obnovení Dohody o spolupráci a partnerstve EÚ- Rusko. Dodávky energií a investície sú podstatnou súčasťou tejto dohody.