Standard and Poor´s znížila výhľad ratingu EÚ

zdroj: euractiv.com

Rozhodnutie o znížení odráža pokračujúcu finančnú podporu Grécka zo strany EÚ a plány Veľkej Británie uskutočniť referendum o zotrvaní v EÚ.

„Dôvodom na zmenu hodnotenia bolo opakované poskytnutie vysokorizikového financovania viacerým z členov EÚ, v poslednej dobe Grécku,“ uviedla agentúra.

Podľa agentúry znížený rating odzrkadľuje aj fakt, že „EÚ nedisponuje kapitálom, pretože členské štáty žiadny nevkladajú“. Táto prax odlišuje EÚ od iných multilaterálnych inštitúcií. EÚ si následne požičiava na kapitálových trhoch, aby sama poskytovala pôžičky.

S&P tiež zohľadnila, že EÚ poskytne záruky na pôžičky v rámci takzvaného „Junckerovho balíčka“. Tento plán hospodárskeho oživenia EÚ z novembra 2014 má s 21 miliardami na počiatku vygenerovať objem 315 miliárd eur a je určený na tri roky. V júni balíček odobril aj Európsky parlament.

Obavy súvisiace s Britániou sa viažu na jej kľúčovú úlohu v rámci Únie. Spolu s Francúzskom a Nemeckom patrí k najväčším prispievateľom do európskeho rozpočtu. Ich príspevky tvoria spolu 70 % rozpočtu EÚ.

Zníženie hodnotenia výhľadu môže predznamenať, že v nasledujúcich dvoch rokoch by mohlo S&P revidovať aj celkový dlhodobý rating EÚ, ktorý je v súčasnosti AA+.

Slovenský rating potvrdený

S&P potvrdila dlhodobý úverový rating Slovenska na úrovni A so stabilným výhľadom. Agentúra ponechala aj hodnotenie krátkodobého ratingu na A-1.

Potvrdenie ratingu je v súlade s miernym, hoci rastúcim zadlžením a nízkym celkovým zahraničným dlhom. V ekonomike sa očakáva rast a bankový sektor je tiež stabilizovaný.

Zvýšil sa príjem slovenských domácností vďaka investíciám do produkcie a exportu. HDP na obyvateľa predstavuje 17 500 $ oproti roku 2000, kedy bol na úrovni 3 700 $.

Agentúra však poukazuje na vysokú nezamestnanosť, najmä medzi mladými. Životná úroveň na Slovensku tiež zaostáva v porovnaní so zvyškom eurozóny.

Vláde by sa malo podľa S&P podariť znížiť tohtoročný deficit rozpočtu pod 3 % HDP napriek očakávanému nižšiemu rastu.