Štastný: Kórea neuplatňuje medzinárodné normy

Pozadie

Význam Južnej Kórey spočíva v tom, že sa z jednej z najchudobnejších krajín vypracovala na 11. ekonomiku sveta (z hľadiska HDP). Minulý rok bola EÚ v Kórey najväčším zahraničným investorom. Naopak Kórea je štvrtým najvýznamnejším mimoeurópskym obchodným partnerom EÚ.

Rokovania o voľnom obchode medzi Bruselom a Soulom začali 7. mája 2007.  Eurokomisár pre obchod Peter Mandelson to vtedy označil za „zmenu smerom k silnejšiemu dôrazu na Áziu“. EÚ sa podobne ako USA začala viac orientovať na bilaterálne dohody o voľnom obchode po tom, čo zlyhali rokovania z Douha v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Otázky

Južná Kórea si od dohôd o voľnom obchode s USA (uzatvorená bola v apríli 2007) a EÚ sľubuje najmä rast na export orientovanej ekonomiky a zlepšenie svojej pozície voči tlakom z Číny a Japonska.

Soul vyváža najmä autá, textílie a elektroniku. Mandelson by naopak rád videl v Južnej Kórey jazdiť viac európskych aút a používať viac európskych strojových zariadení či kozmetiky. Únia má tiež záujem o trh s farmaceutickými produktami. Južná Kórea zatiaľ ale neuznáva lieky, ktoré prešli certifikáciou za jej hranicami.

Európsky parlament schválil 13. decembra 2007 správu spravodajcu Davida Martina (PES), ktorá požaduje zlepšiť vymožiteľnosť práva duševného vlastníctva v Južnej Kórey (najmä v prípade falšovania a pirátstva v hudobnom priemysle) pred tým, než s ňou EÚ podpíše dohodu o voľnom obchode.

Hoci má vyjednávanie o podmienkach dohody na starosti predovšetkým Európska komisia, očakáva sa, že pred jej vstupom do platnosti bude žiadať o súhlas Parlament. Správa konštatovala, že Komisia preukázala mimoriadnu ochotu zainteresovať EP do rokovaní tým, že mu poskytla dôverné dokumenty a brífingy. 

Poslanci sa obávajú negatívneho vplyvu dohody o voľnom obchde na európsky automobilový priemysel. Požadajú preto od Komisie, aby odstránenie dovozných ciel nahradila ochranou klauzulou.

Komplikáciu predstavuje aj severokórejský priemyselný komplex Kaesong, ktorý je platformou pre ekonomickú spoluprácu medzi oboma časťmi rozdeleného poloostrova. Hoci EP uznáva jeho prínos k mieru a bezpečnosti v regióne, upozorňuje na možné právne a technické problémy.

Pozície

Spravodajca David Martin (PES) povedal: „Kórea je významným hráčom v regióne a v Ázii. Dnes je to bohatá krajina a 11. najväčšia ekonomika sveta. Jej príjem per capita je porovanteľný so Španielskom. Je rýchlo rastúcou ekonomikou a objem vzájomného obchodu minulý rok dosiahol 60 miliárd eur.“

Slovenský poslanec a člen výboru pre medzinárodný obchod Peter Štastný (EPP-ED / EĽS-ED) zdôraznil, že pri vyjednávaniach o dohode o voľnom obchode s touto krajinou by si EÚ mala všímať skúsenosti USA a mala by si uvedomiť, že Kórea ešte stále neuplatňuje niektoré medzinárodné normy v oblasti automobilového, ale aj v oblasti farmaceutického, kozmetického či elektronického priemyslu. Zlepšenia sú nutné aj v oblasti ochrany autorských práv.

“Tieto problémy musia byť doriešené ešte predtým, než pristúpime k podpísaniu dohody o voľnom obchode, v opačnom prípade by som Európskej komisii odporučil tento dokument nepodpisovať”, uviedol vo svojom príspevku.

Štastný v pléne povadal, že osobne obdivuje ekonomický zázrak Južnej Kórey, ktorá je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ, a vyjadril presvedčenie, že k tomu prispela silná demokracia v tejto krajine. “Človeku je preto ľúto ich bratov a sestier zo Severnej Kórey”, uviedol a dodal, že EÚ by mala byť v tejto súvislosti pripravená čo najviac napomáhať vytvoreniu situácie, ktorá by týmto krajinám priniesla „podobne emocionálne zjednotenie, ako tomu bolo v prípade východného a západného Nemecka.“