Štát môže prevádzkam začať preplácať nájomné, štátnu pomoc schválila eurokomisia

Na snímke prevádzkové priestory v centre mesta ponúkané na predaj v Bratislave. [FOTO TASR/Dano Veselský]

Štát podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka budúci týždeň začne vyplácať dotácie na nájom prevádzok, ktoré boli počas karantény zatvorené. Schému v hodnote 200 miliónov eur Slovensku schválila Európska komisia.

Európska komisia v stredu potvrdila, že schválila slovenskú schému vo výške 200 miliónov eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré v dôsledku ochranných opatrení prijatých vládou proti šíreniu pandémie nového koronavírusu mali obmedzenú činnosť alebo ju nemohli vykonávať.

Ide o spoločnosti, ktoré museli prerušiť svoje aktivity v rôznych areáloch, prerušiť vyučovanie (v školách a školských zariadeniach) alebo zabrániť výskytu osôb v zariadeniach, ktoré prenajímajú, z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

Táto schéma pomoci bola schválená na základe dočasného právneho rámca pre poskytovanie štátnej pomoci prijatého Európskou komisiou 19. marca, ktorý bol pozmenený a doplnený 3. apríla a 8. mája.

Eurokomisia Slovensku schválila štátnu pomoc za dve miliardy eur

Ide o schému mzdových dotácií, ktorá vláde umožňuje prefinancovať podnikom časť mzdových nákladov. Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 tisíc zamestnancov a 300 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb.

Verejná podpora pre podniky prenajímajúce priestory, ktorá bude mať formu priamych nevratných grantov, je určená na pokrytie zníženia nájomného dohodnutého s prenajímateľmi až do maximálnej výšky 50 percent pôvodného nájomného. V konkrétnej rovine, ak sa nájomca dohodne s prenajímateľom na 20 percent zľave z nájomného, štát prenajímateľovi v mene nájomcu zaplatí ďalších 20 percent nájomného, čím sa nájomcovi zníži nájomné o 40 percent.

Cieľom štátnej schémy je zmierniť náhly nedostatok likvidity, ktorému čelia spoločnosti z tejto oblasti v dôsledku opatrení prijatých na obmedzenie šírenia nového koronavírusu.

Komisia zistila, že schéma navrhnutá slovenskou vládou je potrebná, vhodná a primeraná na boj so zdravotnou krízou a je v súlade s dočasným právnym rámcom Komisie o poskytovaní štátnej pomoci, čo znamená, že poskytnutá podpora nepresiahne limity stanovené v dočasnom právnom rámci a že táto schéma bude trvať iba do 31. decembra 2020.