Štátna pomoc v EÚ klesá

Krátka správa:

Štátna pomoc pre priemysel a služby v EÚ za roky 2004-2006 predstavovala 48 miliárd eúr (0,43% HDP). Oproti obdobiu 2001-2003 je to pokles – vtedy členské štáty dotovali ekonomiku sumou 53 miliárd eúr (0,50% HDP).

Európska komisia to víta, ale upozorňuje na stále veľký nepomer medzi podporou, ktorú získava priemysel a financiami, ktorými štát dotuje vedecké a inovačné projekty: V posledných rokoch sa štátna pomoc pre výskum a vývoj mierne zvýšila (0 1,7%), ale v roku 2006 stále predstavovala len 6,7 miliardy eúr (0,06% HDP), čo je veľmi málo v porovnaní s dotáciami pre priemysel a služby.

„Pre výskum, vývoj a inovácie by sa mohlo urobiť ešte viac,“ vyhlásila komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová. Ocenila však, že „celková úroveň pomoci klesá a pomoc sa vo zvýšenej miere prideľuje podľa lisabonských cieľov udržateľného rastu.“

Slovensko podľa tejto filozofie postupuje len čiastočne. V uplynulý rokoch síce zvýšilo podiel štátnej pomoci na tzv. horizontálne ciele (ochrana životného prostredia, úspora energie, regionálny rozvoj, výskum, vývoj a inovácie) o 14,3%, ale v absolútnych číslach stále výrazne zaostáva za priemyslom a službami. Pomoc pre vedu a výskum bola v rokoch 2004-2006 dokonca nižšia ako za rovnaké predchádzajúce obdobie (-1,8%). V celoeurópskom priemere sa pritom zvýšila a medzi najväčších ťahúňov patrí Česká republika:

rozdiel v % 2001-2003 a 2004-2006 veda a výskum vzdelávanie
EÚ25 1,7 0,4
Česko 21,8 0,3
Maďarsko 2,2 0,1
Poľsko 1,3 -1
Slovensko
-1,8
2,5