Štátny deficit eurozóny sa priblížil k 3 %

Zdroj:TASR, AP Photo/Yves Logghe

Výška deficitu verejných financií v eurozóne v pomere k HDP sa na sezónne upravenej báze v treťom kvartáli 2013 znížila na 3,1 % HDP. Priblížil sa tak k 3-percentnému stropu vyplývajúcemu z Paktu stability a rastu.

Schodok pritom klesol už tretíkrát za sebou. V druhom trimestri bol na úrovni 3,3 % a v prvom 3,4 %.

Z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat tiež vyplýva, že ide o najnižšiu úroveň od tretieho štvrťroku 2008, keď eurozóna zaznamenala deficit 2,2 %.

Na znížení schodku sa podpísal nárast celkových príjmov v sledovanom období (júl až september 2013) na 47,1 % HDP zo 46,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Výdavky pritom stagnovali na úrovni 50,2 % HDP.

Vplyvom dôsledkov finančnej krízy deficit eurozóny v roku 2009 vystrelil na 6,3 % z 2 % HDP zaznamenaných v roku 2008. Následne postupne klesal. V roku 2010 na úroveň 6 % HDP, následne na 4,2 % v roku 2011 a na 3,7 % v roku 2012.

Eurozóna sa pomaly zotavuje z najhoršej recesie od vzniku eura v roku 1999. Roky ju trápila dlhová kríza, ktorá začala v Grécku a zasiahla aj ďalšie periférne krajiny.

Štáty museli implementovať tvrdé úsporné opatrenia a reformovať v snahe o ozdravenie svojich verejných financií. Zníženie deficitu je súčasťou plánu, ako opäť získať dôveru finančných trhov.

Napriek klesajúcemu deficitu však v priebehu krízových rokov neustále rástla zadlženosť štátov. Vplyvom dlhovej krízy sa teda viac pozornosti začalo venovať aj 60-percentnému stropu pre štátny dlh. Toto pravidlo bolo zakotvené aj vo fiškálnej zmluve.

Podľa nedávno zverejnených údajov štatistického úradu Eurostat dlh eurozóny v treťom kvartáli minulého roka zaznamenal prvý pokles v absolútnom vyjadrení od posledného štvrťroka 2007. Dosiahol úroveň 92,7 % HDP v porovnaní s 93,4 % HDP v predchádzajúcom trimestri.

Európska komisia odhaduje, že celkový dlh eurozóny by mal tento rok dosiahnuť vrchol na úrovni 95,9 % HDP, čiže o 0,4 percentuálneho bodu viac ako v roku 2013.

(EurActiv/TASR/Reuters)