Štátny dlh eurozóny klesol

Zdroj: TASR, AP Photo/Fabian Bimmer

Dlh eurozóny (bez započítania nového člena Lotyšska) v treťom kvartáli klesol z 93,4 % HDP na 92,7 % HDP. Z pohľadu celej EÚ však mierne stúpol z 86,7 % na 86,8 %. Celkový dlh eurozóny (bez Lotyšska) dosahoval 8,842 bilióna eur.

Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat šlo o prvý pokles v absolútnom vyjadrení od posledného kvartálu roka 2007. Európska komisia odhaduje, že celkový dlh eurozóny by mal tento rok dosiahnuť vrchol na úrovni 95,9 % HDP, čiže o 0,4 percentuálneho bodu viac ako v roku 2013.

Pokles dlhu zaznamenali všetky tri najväčšie ekonomiky bloku s eurom – Nemecko, Francúzsko aj Taliansko. Rovnako aj Portugalsko (zo 131,3 na 128,7 %) stále čerpajúce medzinárodnú pomoc a tiež Írsko (zo 125,4 na 124,8 %), ktoré svoj program v decembri uzavrelo.

Na druhej strane dlh stúpol v prípade ďalších troch zachraňovaných ekonomík – Grécka (171,8 % v treťom kvartáli), Španielska (93,4 %) i Cypru (109,6 %).

Najvyšší štátny dlh mali v treťom štvrťroku Grécko (171,8 %), Taliansko (132,9 %), Portugalsko (128,7 %) a Írsko (124,8 %). Na druhej strane najnižší zasa Estónsko (10 %), Bulharsko (17,3 %) a Luxembursko (27,7 %).

Štátny dlh Slovenska v treťom kvartáli klesol o 0,9 percentuálneho bodu na 57,2 % HDP. Pri porovnaní druhého a tretieho štvrťroku nárast dlhu v pomere k HDP zaznamenalo 10 členských štátov, 17 pokles a žiadna zmena nenastala v prípade Slovinska.

Najvyšší nárast Eurostat uvádza v prípade Cypru o 11 percentuálnych bodov, Luxemburska o 4,6 percentuálneho bodu a Grécka o 3 percentuálne body. V najväčšej miere sa znížil v Portugalsku o 2,6 percentuálneho bodu, Fínsku o 2,5 percentuálneho bodu a Belgicku o 1,5 percentuálneho bodu.

Pri medziročnom porovnaní štátny dlh stúpol v 23 krajinách. Najviac na Cypre o 25,3 percentuálneho bodu, v Grécku o 19,9 percentuálneho bodu a v Španielsku o 14,3 percentuálneho bodu. V prípade Slovenska o 5,7 percentuálneho bodu.

Klesol v piatich štátoch – v Nemecku o o 2,8 percentuálneho bodu, Lotyšsku o 2 percentuálne body, Bulharsku o 1,4 percentuálneho bodu, Dánsku o 0,9 percentuálneho bodu a Litve o 0,8 percentuálneho bodu.

Úroveň dlhu vo väčšine krajín eurozóny presahuje 60-percentný strop. Nižšiu úroveň majú len štyri – Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Slovensko.