Štáty USA chcú európsku chemickú legislatívu

 


Pozadie:

Vláda USA bola doposiaľ voči REACH kritická, ako to odhalila správa Senátu USA z roku 2004, ktorá uvádzala detailnú taktiku, použitú vládou G. Busha a americkým chemickým priemyslom na to, aby zmenila navrhovanú legislatívu EÚ. Správa sa zmieňuje o správe, zaslanej vtedajším ministrom zahraničných vecí Colinom Powellom, kde inštruuje diplomatickú pozície USA, aby „označovali chemickú politiku EÚ“ za nákladný, obtiažny a komplexný regulačný systém“.

Otázky:

Pred príchodom REACH v EÚ bola fráza „politika k chemikáliám“ v USA len zriedka zachytená,“ tvrdí Daryl Ditz z Centra pre medzinárodné environmentálne právo vo Washingtone.

Tvrdí však, že sa to momentálne začína meniť. Súčasná federálna legislatíva USA, Zákon o kontrole toxických substancií (TSCA), prijatý v roku 1976, ponecháva štátom USA a lokálnym úradom slobodu pri regulovaní chemikálií. „K máju 2005 aspoň šesť štátov prijalo legislatívu , obmedzujúcu niektoré hasiace prostriedky s obsahom brómu,“ tvrdí Ditz v novej správe, ktorej sponzorom je WWF. Podľa neho je tiež trend k expanzii rámca toho úsilia z jednotlivých látok na celé skupiny chemikálií. Podobné iniciatívy boli podniknuté, pokiaľ ide o produkty, obsahujúce ortuť a iné nerozkladajúce sa polutanty.

V Kongrese sa v súčasnosti nachádza návrh zákona, ktorý by mal nahradiť 30-ročný TSCA novým zákonom o chemikáliách s názvom Zákon o chamikálicách, bezpečných pre deti, pracovníkov a spotrebiteľov. Iniciovaný bol v júliu 2005 senátorom Lautenbergom (EurActiv, 18. júl 2005) a podobá sa na REACH v tom, že by kládol bremeno na spoločnosti, ktoré by museli dokázať, že ich produkty sú bezpečné, a to ešte predtým, než by im bol povolený prístup na trh. Návrh zákona je skúmaný vo výboroch, ale jeho podporovatelia veria, že ak väčšina v dolnej komore Kongresu prejde do rúk demokratov, nový Kongres by ho mohol prijať už začiatkom roka 2007.

Ditz vraví, že najsilnejšou silou, ktorá vedie proces reformy chemickej politiky, má pôvod mimo hraníc USA. Prijatie REACH v EÚ, tvrdí, „pravdepodobne zrýchli pokrok k zásadnej reforme v USA“.

Pozície:

V pozičnom dokumente z 10. apríla 2006 pritiahla Americká komora obchodu pri EÚ (AmCham EU) pozornosť k možnému „efektu čiernej listiny“ zo strany REACH, čo by mohlo podľa AmCham EU spôsobiť závažné narušenie priestoru pre americké spoločnosti, operujúce v Európe. AmChgam EU tvrdí, že sa obáva, že zoznam toxických látok, ktoré budú prioritne posudzované pod REACH, budú používať zelené MVO-čky a vlády na to, aby odstránili tieto látky z trhu. Podľa komory by takýto výsledok predstavoval zbytočnú prekážku pre obchod a otvoril by vyhliadku na spor vo WTO v súlade s článkom 2.2 o technických bariérach obchodu.

Ďalšie kroky:

  •  29. jún 2006: Rada pre konkurencieschopnosť by mala formálne prijať svoju spoločnú pozíciu v prvom čítaní, čo nasleduje po politickej dohode, dosiahnutej minulý rok
  • október 2006: očakávané hlasovanie vo Výbore pre životné prostredie v Európskom parlamente (druhé čítanie)
  •  24. október 2006: očakávané hlasovanie v pléne Parlamentu (druhé čítanie)
  • koniec roku 2006: očakávané druhé čítanie v Rade a možné konečné schválenie REACH