Stopne Parlament Barrosov stimulačný balík?

FOTO TASR/AP/Christian Lutz

Claude Turmes, podpredseda skupiny Zelení/EFA v Európskom parlamente, nesúhlasí s investovaním 5 mld. eur, ktoré sa v minulom roku neminuli ako poľnohospodárske platby, do energetických a dátovo-infraštruktúrnych projektov v tomto roku. Jeho názor zdieľa veľká časť členov jeho parlamentnej skupiny, ktorí budú medzi ostatnými poslancami agitovať za odmietavé hlasovanie.

Turmes je presvedčený, že plénum EP Barrosov stimulačný balík odmietne, povedal v rozhovore pre EurActiv. S navrhovaným presunutím 5 mld. eur z minuloročnej finančnej perspektívy do tohto roka nesúhlasí pre niekoľko dôvodov:

  • plán investovať neminuté peniaze do energetických a informačno-komunikačných projektov nemôže hrať úlohu balíka pre hospodársku obnovu,
  • úspešné ukončenie navrhovaných projektov si bude vyžadovať veľké množstvo času,
  • najväčšie množstvo peňazí by šlo do Nemecka a Veľkej Británie, teda východné krajiny EÚ by dostali len „pár babiek“.

Európsky parlament v hlasovaní po jarnom summite „stopne pána Barrosa a jeho nápady ohľadne plánu obnovy“, verí podpredseda Zelených/EFA. Domnieva sa, že proti návrhu budú okrem poslancov z jeho skupiny hlasovať i liberáli, socialisti, zelení, ako i časť poslancov EPP.

Pre EurActiv sa zdelil, že niekoľko prominentných poslancov zo skupiny EPP-ED, ktorí pochádzajú z nových členských krajín, označilo stimulačný plán za „škandalózny“. Súčasne, proti navrhovanému plánu protestovali aj východoeurópske vlády na viacerých úrovniach.

EÚ by nemala podľa Turmesa zabúdať na solidaritu ako základný princíp, na ktorom sa zakladá. Na adresu časti peňazí, ktoré Komisia navrhla investovať do energetických projektov, povedal: „Jediným spôsobom, ako dosiahnuť dohodu, je použiť 3,5 mld. eur nie ako granty, ale ako transfer peňazí do Európskej investičnej banky, kde by slúžili ako zábezpeka pre investorov, zvlášť v tých krajinách, ktoré musia splácať viac pôžičiek. Ak to spravíme, nebudeme už hovoriť o 3,5 mld. a málo peniazoch pre východné vlády, ale o 25-30 mld. šikovne vyčlenených z rozpočtu EÚ prostredníctvom EIB.“

O použití nevyčerpaných poľnohospodárskych platieb v celkovom objeme 5 mld. eur rozhodla Komisia 28. januára 2009. Z nich 3,5 mld. by malo byť investovaných v oblasti podpory čistých energií, miliarda pôjde na broadband a zvyšných 500 mil. sa použije na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelí poľnohospodárstvo. Dodatočný balík nadväzuje na 200 mld. eur, ktoré lídri EÚ vyčlenili koncom uplynulého roka ako nástroj na oživenie hospodárstva zasiahnutého globálnou recesiou (EurActiv 29/01/09). Európsky parlament bude o balíku hlasovať v rámci procedúry spolurozhodovania, čo znamená, že jeho odmietavé stanovisko by celý zámer stoplo.

Pre Slovensko by malo byť z balíka vyčlenených 40-45 mil. eur, z ktorých polovica by sa použila na budovanie širokopásmovej internetovej infraštruktúry v odľahlých regiónoch (EurActiv 11/02/09) a druhá polovica na výstavbu plynovodného prepojenia s Maďarskom.