Stovka európskych miest chce byť do roku 2030 klimaticky neutrálna

Medzi stovkou miest, ktoré Komisia podporí v dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2030 je aj poľský Rzeszow. [Pixabay]

Nová dekarbonizačná schéma Bruselu má pomôcť Košiciam, Bratislave, Budapešti, Parížu aj Rímu. Eurokomisia vyberala z 377 prihlášok a na plnenie cieľov mestám vyčlenila 360 miliónov eur. Pre veľký záujem otvorí aj druhú výzvu.

Európska komisia predstavila včera (28. apríla) novú schému sto klimaticky neutrálnych a smart miest do roku 2030. Mestá sa majú stať experimentálnymi a inovačnými hubmi v Únii.

K iniciatíve sa zo slovenských miest prihlásili Bratislava a Košice, z Českej republiky Liberec. Šancu dostali veľkomestá vrátane Dublinu, Paríža či Varšavy, ale aj menšie mestá, napríklad lotyšská Liepāja so 68 tisíc obyvateľmi či slovinské Velenje s menej ako 25 tisíc obyvateľmi.

Podporu získali aj mestá z krajín mimo EÚ, napríklad z Albánska, Čiernej Hory, Turecka či Spojeného kráľovstva. Sto vybraných miest je dnes domovom približne 12 percent európskej populácie.

Prezident Výboru regiónov Tzitzikostas: S priamym prístupom Ukrajiny k eurofondom nesúhlasím

Je správne pozastaviť eurofondy krajinám, ktoré porušujú zásady právneho štátu. Nemali by sme však trestať samosprávy a občanov, povedal v rozhovore pre EURACTIV Slovensko prezident Európskeho výboru regiónov APOSTOLOS TZITZIKOSTAS.

Na to, aby do konca desaťročia mohli mestá dramaticky zredukovať svoje emisie, im EÚ poskytne rozsiahlu podporu vrátane financií. Eurokomisia vyčlenila 360 miliónov eur. Ich výskumné a inovačné aktivity sa zamerajú na čistotu mobility, energetickú účinnosť a zelené mestské plánovanie. Ponúknu tiež možnosť budovať ďalšie spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v iných programoch EÚ.

Medzi stovku sa však dostali len vybrané mestá s najlepším a najkonkrétnejším plánom dekarbonizácie. Brusel zaznamenal viac ako 370 žiadostí. Keďže eurokomisia chcela využiť veľký záujem, pre tých, ktorí sa medzi vybranú stovku nedostali, zavádza aj špecifickú podporu na platforme Pracovného programu misie miest v Horizon Europe.

Participatívna príprava

V najbližšom období pozve Komisia mestá, aby pripravili spoločné zmluvy (tzv. Climate City Contracts). Tie budú zahŕňať plán pre klimatickú neutralitu vo všetkých sektoroch vrátane energetiky, obnovy budov, odpadového hospodárstva a dopravy vrátane súvisiacich investičných plánov.

Vláda schválila cezhraničné eurofondové programy, jeden zapojí aj Ukrajinu

Na lepší život ľudí v regiónoch a spoluprácu so susednými krajinami pôjde ďalších 568 miliónov eur cez eurofondové projekty, ktoré budú súčasťou štyroch cezhraničných programov. 

Do procesu by podľa Komisie mali mestá zapojiť aj svojich obyvateľov, ale aj výskumné organizácie a súkromný sektor.

„Jasné a viditeľné záväzky, ktoré mestá prijali v Zmluvách o klimatickom meste, im umožnia spolupracovať s EÚ, národnými a regionálnymi orgánmi, a čo je najdôležitejšie, s ich vlastnými občanmi,“ uviedla Komisia.

Pre veľký záujem otvára európska exekutíva aj druhé kolo výzvy. Od 28. apríla sa mestá s plánom môžu vo výzve uchádzať o ďalších 42 miliónov eur.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8