Strauss-Kahn chce reformovať MMF

Krátka správa

Menovanie Strauss-Kahna na čelo MMF bolo spojené s novými obvineniami, že západné krajiny majú na jej fungovanie priveľký vplyv. Inštitúcia funguje podobne ako akciová spoločnosť – a napríklad Belgicko či Holandsko majú väčšie množstvo kvót (čo znamená aj vyššie hlasovacie právo) ako Čína.

Strauss-Kahn prisľúbil, že bude pokračovať v existujúcich reformných snahách. „Mali by sme zájsť omnoho ďalej a snažiť sa rýchlo dohodnúť na ďalších značných zvýšeniach (hlasovacích práv) krajín, ktorých dynamika a rastúca úloha vo svetovej ekonomike nie je dostatočne reflektovaná v distribúcii kvót, súčasne by sme mali zabezpečiť, aby dostatočný hlas získali všetky kategórie krajín“, povedal vo vyhlásení pred menovaním.

Zmeny v systéme kvót sľúbil už v roku 2000 vtedajší prezident MMF Michel Camdessus, začal ich ale uplatňovať až Rodrigo Rato v roku 2005, ktorý z postu odišiel z osobných dôvodov. Ratove snahy však priniesli minimálny výsledok, stretli sa ako z odporom západoeurópskych, tak aj rozvojových krajín.

Jedným z kritizovaných prvkov fungovania MMF je neformálna dohoda, podľa ktorej je šéfom Svetovej banky vždy Američan, a šéfom Fondu zas Európan, pričom ich nástupu do postov nepredchádzajú žiadne skutočné voľby, ale dohoda hlavných „akcionárov“ oboch inštitúcií. Aj z toho dôvodu navrhlo Rusko v auguste vlastného kandidáta (EurActiv.sk, 28. september 2007).

Alexej Kudrin, ruský minister financií, reagoval na Strauss-Kahnove sľuby reforiem skepticky. „Svet financií verí konaniu, nie slovám.“ V prípade, ak nebudú reformy úspešné, „budeme musieť zabudnúť na MMF ako vážnu globálnu inštitúciu regulujúcu medzinárodné financie“, dodal minister.

Legitimitu MMF nenarúša len kritika nespravodlivého rozdelenia kvót, ale aj nedostatok financií. Rozvojové krajiny sú stále menej ochotné brať od Fondu úvery a radšej sa orientujú na medzinárodné finančné trhy.

Správu o reforme rozdelenia kvót v MMF tento týždeň prerokuje aj slovenská vláda. má v súčasnosti členskú kvótu vo výške 357,5 mil. SDR, t.j. 0,16 % z celkovej výšky kvót a naša pozícia je podhodnotená. Na základe ilustračných prepočtov MMF a Európskej centrálnej banky by Slovenská republika mohla na základe rôznej váhy navrhovaných premenných a rôznych parametrov dosiahnuť podiel na kvótach cca. od 0,15 % do 0,24 %.

Aj preto Slovensko podporuje, aby v novom vzorci boli použité len štyri premenné, a to: HDP, otvorenosť, variabilita a rezervy, ako aj nižšiu váhu HDP a kompresiu. V súvislosti so spoločnou pozíciou EÚ podporuje odmietnutie prepočtu HDP cez paritu kúpnej sily a zachovanie transakcií v rámci EÚ.