Stredoeurópania sú voči euru skeptickí

Podľa prieskumu mienky v „nových členských krajinách – Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Rumunsku si čoraz menej obyvateľov regiónu myslí, že ich krajina by mala vstúpiť do eurozóny tak skoro ako to bude možné. Kým v máji minulého roka sa v prospech rýchleho prijatia eura vyslovilo 28 % opýtaných, v septembri ich počet klesol na 25 %.

Naopak zvýšil sa podiel ľudí, ktorí si myslia, že ich krajina by do eurozóny mala vstúpiť čo najneskôr z 29 % na 33 %. Takmer 36 % tvrdí, že na euro treba nejaký čas počkať.

„V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami, viac respondentov váhalo ohľadom okamžitej zmeny meny,“ uvádza prieskum. Vyzerá to, že ľudia sa viac prikláňajú na stranu názoru, že ochrana národnej meny pomáha lepšie prekonávať krízu. Na druhej strane je však aj prípad Slovenska príkladom, že členstvo v eurozóne následky hospodárskych problémov zmiernilo.

Česi sú najviac skeptickí voči euru, pričom 47 % opýtaných si myslí, že krajina by mala s eurom počkať tak dlho ako sa bude dať, a len 14 % chce jeho rýchle prijatie. V Poľsku zasa zaznamenali pomer 39 % verzus 18 %.

Estónsko na čele bloku

Spomedzi ôsmych spomenutých krajín si len väčšina Maďarov a Rumunov myslí, že by euro mali prijať čo najrýchlejšie. V Čechách si 54 % ľudí verí, že zavedenie spoločnej meny by malo viac negatívny vplyv na ich život, kým 37 % malo opačný názor. V tomto zmysle najväčšie nádeje do členstva v eurozóne podľa prieskumu vkladajú Bulhari a Rumuni.

Analytici tvrdia, že Estónsko by mohlo prijať euro už v januári budúceho roka, no ostatné krajiny budú musieť ešte počkať, kým sa im podarí splniť prísne kritériá týkajúce sa deficitov rozpočtov, verejného dlhu, inflácie a stability meny.

Podľa prieskumu 39 % Poliakov verí, že do eurozóny vstúpia v 2011-2012, 20 % 2013-2014 a 24 % v 2015 alebo neskôr. V kríze zmietajúcom sa Maďarsku si 31 % ľudí myslí, že euro príjmu v roku 2015 a neskôr, pričom to isté si myslí aj 24 % Čechov.

(EurActiv/Reuters)