Strop na emisie lietadiel od roku 2011?

lietadlo v oblakoch

Pozadie:

Diskusie o tom, ako znížiť dopad leteckej dopravy na zmenu podnebia, na európskej úrovni prebiehajú už od začiatku roku 2005 (EurActiv, 1. 2. 2005). V júni 2005 Komisia začala verejnú konzultáciu v tejto otázke, ktorej záverom bolo zistenie, že je možné zahrnúť emisie leteckej dopravy v schéme EÚ pre obchod s emisiami (EurActiv, 1. 8. 2005).

Následne prišla Komisia so stratégiou, ktorá naznačila zahrnutie leteckej dopravy v schéme EU-ETS ako preferovanou možnosťou toho, ako je možné znížiť emisie skleníkových plynov, produkovaných leteckou dopravou (EurActiv, 27. 9. 2005).

Otázky:

Komisia plánuje prísť 20. decembra, po získaní súhlasu zboru komisárov, s podrobnejším návrhom.

„Od roku 2011 budú emisie leteckého sektora mať stanovený strop a leteckí prevádzkovatelia sa budú musieť vzdať im pridelených kvót, aby pokryli svoje emisie,“ tvrdí sa v úniku návrhu Komisie podľa agentúry Reuters.

„Budeme zaobchádzať s leteckými spoločnosťami bez ohľadu na ich národnosť tým istým spôsobom, či prichádzajú alebo odchádzajú z letísk v EÚ,“ povedal na tlačovom brífingu komisár pre životné prostredie Stavros Dimas (EurActiv, 10. 11. 2006).

Dodal, že zahrnutie leteckých spoločností v schéme je „nevyhnutné, pretože emisie leteckej dopravy rýchlo narastajú a hrozia podkopaním nášho pokroku pri znižovaní emisií v iných sektoroch“.

Detaily plánu obsahujú napr.:

  • K všetkým leteckým spoločnostiam bude „pristupované rovnako, a to či prichádzajú alebo odchádzajú z letísk EÚ“
  • Limity na znečistenie budú stanovené Komisiou pre celú EÚ. To stojí v kontraste k súčasnému systému, v ktorom sú alokované na národnej úrovni a potom schválené alebo zamietnuté Bruselom
  • Celkový strop bude vypočítaný na základe priemerných emisií leteckej dopravy v rokoch 2004-2006
  • Povolenia na znečistenie v rámci schémy môžu byť používané (a tým pádom aj obchodované) len leteckým sektorom
  • Dopadová štúdia tvrdí, že schéme by mohla viesť k zvýšeniu cien leteniek v rozpätí 4,6-39,6 eur – v závislosti od vzdialenosti, pokrytej letom
  • Vládne a vojenské lety by boli vyňaté
  • Emisie oxidov dusíka by mali byť ošetrené ako extra emisie oxidu uhličitého

Pozície:

K úniku materiálu dochádza v nevhodnej dobe pre komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa, ktorý sa v súčasnosti snaží presvedčiť USA a iné krajiny na konferencii v Nairobi, aby sa zaviazali k zníženiu svojich emisií skleníkových plynov po roku 2012.

USA už vyjadrili svoje obavy z toho, že takéto legislatívne opatrenie by mohlo mať dopad na ich lety do EÚ práve v dobe, keď sa americké spoločnosti snažia zápasiť s rastúcimi nákladmi na bezpečnosť, vzniknutých v dôsledku 11. septembra 2001.

Zástupkyňa Federálnej leteckej administratívy USA (FAA) Sharon Pinkertonová, povedala minulý rok, že spoločnosti z USA by mali byť vyňaté zo schémy EÚ. Letecké emisie, povedala, by mali byť adresované aktivitami Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Aerolinky majú obavy, že iniciatíva EÚ by mohla spustiť transatlantický spor. Anthony Cocil, hovorca Medzinárodného združenia leteckej dopravy (IATA), pre agentúru Reuters povedal: „Mali by sme veľké obavy, ak by tam boli oblasti, ktoré by mali extrateritoriálne implikácie.“

Európsky letecký priemysel návrh podporuje a 15. novembra vyzval k „skorému zahrnutiu leteckej dopravy do schémy EÚ pre obchodovanie s emisiami“.

„Boj proti príspevku leteckej dopravy k zmene podnebia je osamote najdôležitejšou výzvou, ktorej dnes letecká doprava čelí. Zlyhať pritom by znamenalo nielen ohroziť budúcnosť letectva, ale bolo by tiež zásadne nezodpovedné. Momentálne je čas pre pragmatické konanie,“ povedal Olivier Jankovec z Medzinárodnej rady letísk Európa (ACI Europe).

Jos Dings z environmentálnej mimovládnej organizácie Transport & Environment (T&E), povedal, že únik návrhu len oslabí pozíciu EÚ pri jej snahe o to, aby presvedčila a zaangažovala USA do rokovaní o boji proti zmene podnebia po roku 2012.

„Je škoda, že návrh unikol,“ povedal Dings pre EurActiv a dodal: „Nepomôže to v budovaní konsenzu v Európe.“