Študentov testovali z vedomostí o eure

Ako najväčší znalci spoločnej európskej meny sa ukázali študenti z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Témou kvízu bolo „Euro a jeho zavedenie na Slovensku“ a súťažili v ňom študenti z troch slovenských univerzít. Víťazi pocestujú do Bruselu a navštívia Európsky parlament.

Išlo v poradí už o tretí ročník kvízu, ktorý pravidelne organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, so sídlom na bratislavských Palisádach. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že sa konal len pár hodín pred zverejnením správy Európskej komisie, ktorá hodnotí pripravenosť Slovenska stať sa od 1. januára 2009 členom eurozóny.  

Hoci kladné hodnotenie EK a Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré konštatovalo, že plníme kritéria na zavedenie eura udržateľne, prenikli zo správy na verejnosť už pred niekoľkými dňami, oficiálne bola zverejnená až dnes o 12. hodine na poludnie.

Kvíz sa konal v Európskom informačnom centre za účasti poslanca Európskeho parlamentu Sergeja Kozlíka, člena výboru pre rozpočet a poslanca Národnej rady SR Ivana Štefanca.

Poslanec Európskeho parlamentu Sergej Kozlík (NI) na margo rozhodnutia Komisie uviedol, že dnešný deň je pre Slovensko dňom s veľkým D. „Keď vstúpime do eurozóny, tak sa perspektívne staneme súčasťou silnej meny“. Kozlík vyzdvihol úlohu, ktorú zohral Európsky parlament pri miernejšom nazeraní na konvergenčné kritériá. „Vyvinuli sme tlak na Európsku radu a Európsku komisiu, aby sa nepozerali rigidne na maastrichtské kritériá z pohľadu ich dlhodobej udržateľnosti“, povedal Kozlík. Europarlament prijal v júni 2007 uznesenie k Výročnej správe o eurozóne za rok 2007, v ktorom vyvzýval Európsku komisiu a Európsku radu, aby preverila konvergenčné kritériá vzhľadom na novú situáciu a rozdiely v hospodárskom rozvoji.

Podľa poslanca Národnej rady SR Ivana Štefanca je euro prirodzeným pokračovaním európskej integrácie. Náš vstup do eurozóny považuje za míľnik pre Slovensko.   

Riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Robert Hajšel pripomenul, že zavedenie eura je povinnosťou Slovenska vyplývajúcou z prístupových zmlúv. V júni 2008 sa správou Európskej komisie o pripravenosti Slovenska na prijatie eura bude zaoberať Európsky parlament, definitívne stanovisko, ktoré sa na základe znenia správy považuje za formalitu, dá Európska rada ma summite hláv štátov a vlád v Bruseli, 19. a 20. júna 2008.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.