Štúdia AmCham: Slovenský vývoz do USA sa s TTIP zdvojnásobí

regionálne fondy granty výzvy euractiv.sk

Shutterstock/ Dmitry Kaminsky

Zastúpenie Americkej obchodnej komory pri EÚ začiatkom roka zverejnilo rozsiahlu štúdiu o tom, aký vplyv by ambiciózna verzia Transatlantického obchodného a investičného partnerstva medzi EÚ a USA (TTIP) mala na úrovni jednotlivých členských štátov.

Štúdiu si AmCham objednal u švajčiarskeho World Trade Institute, ktorý dal dokopy široké konzorcium participujúcich výskumných inštitúcií.

V základnej charakteristike slovenskej ekonomiky štúdia uvádza, že v súčasnosti na Slovensku zodpovedajú spoločnosti s americkou kontrolou za 44 tisíc pracovných miest. Pre porovnanie, zahraničné firmy celkovo zamestnávajú 579,288 ľudí, z toho firmy z EÚ 466,874.

USA sú treťou najdôležitejšou destináciou pre slovenské tovary mimo EÚ s 12 % podielom (po Číne a Rusku). Do Ameriky vyvážame najmä autá, stroje, železo a oceľ. Spojené štáty sú slovenskou hlavnou mimoeurópskou destináciou pre export služieb (18 %).

Podľa projekcie by uzavretie TTIP znameanlo na Slovensku vyššie mzdy a to u nízko aj vysoko kvalifikovaných pracovníkov ako aj nárast investícií. Analýza očakáva, že sa HDP Slovenska stabilne zvýši o 0,5 % a vývoz do USA porastie o 116 %, čo je najvyšší predpokladaný nárast spomedzi členských štátov EÚ.

Slovenský rezort hospodárstva očakáva výrazné pozitívne efekty na Slovensko cez sekundárny export, teda cez zvýšené subdodávky do krajín EÚ, ktoré majú s USA masívnejšiu obchodnú výmenu v podobe finálnych produktov.

Pri odstránení tarifných aj netarifných obmedzení a bez zníženia štandardov veští štúdia AmCham rast najmä automobilovému sektoru, strojárstvu, leteckej doprave, osobným službám a stavebníctvu. TTIP by mal zvýšiť produkciu a vývoz komponentov do áut, kde by malo dôjsť k nárastu obchodu v hodnote 800 miliónov eur. Slovenský spotrebiteľ zase môže očakávať nižšie ceny automobilov.

Rokovania medzi EÚ a USA o TTIP stále prebiehajú bez konkrétneho časové rámca pre ich uzavretie. Sprevádza ich diskusia o miere transparentosti celého negociačného procesu ako aj o spôsobe a miere ochrany investorov. V mnohých štátoch EÚ, napríklad v Nemecku, čelí dohoda značnému spochybňovaniu zo strany mimivládneho sektora a skepse verejnosti.