Súd pre ľudské práva zaplavili sťažnosti z Maďarska

Creativecommons.org: Old People Sign

Súd v Štrasburgu tvrdí, že od polovice decembra dostali takmer 8000 samostatných žalôb proti Maďarsku a jeho kontroverzným zmenám v penzijnom systéme.

Skoré odchody do penzie zo strany sudcov a žalobcov vo veku 62 rokov namiesto70 predstavujú jedno z najnovších opatrení vlády Viktora Orbána. Kritici ho považujú za spôsob získania kontroly nad súdnictvom.

Registrátor európskeho súdu pre ľudské práva Erik Fribergh, , povedal, že tieto podania sa týkajú v princípe rovnakého problému výmeny dôchodku, ktorý nebol predmetom dane za dávku zdaniteľnú na úrovni 16%.

Súd čelí náporu podobných sťažností, čo má za následok, že nemôže spracovávať návrhy obvyklým spôsobom, povedal Fribergh.

Súdny dvor preto vyzýva príslušné odbory v Maďarsku, aby podali skupinové žaloby, s priloženým zoznamom žiadateľov a detailami v podobe, ktorá bude zaregistrovaná a efektívne spracovaná.

Súd sa nebude zaoberať žalobami, ktoré nie sú podané prostredníctvom jedného z odborových zväzov.

Keď súd dospeje k rozhodnutiu v kľúčových prípadoch, zverejní svoje rozhodnutia na svojich internetových stránkach. Súd je inštitúciou Rady Európy, ktorá združuje 47 krajín.

V utorok, 17. januára, má EK iniciovať priestupkové konanie proti Maďarsku v troch oblastiach: nezávislosť centrálnej banky, dôchodkový vek pre sudcov a žalobcov a nezávislosť národného orgánu na ochranu údajov.

Maďarská tlač predpovedá, že EK sa bude v blízkej budúcnosti zaoberať aj ďalšími zákonmi: program na predčasné splatenie hypotéky v cudzej mene, zákon o hospodárskej stabilite a niektoré články v zákonníku práce.

Ministri financií EÚ sa stretnú 24. januára aby prediskutovali, či od roku 2013 zmrazia eurofondy pre Maďarsko, ak sa mu nepodarí znížiť rozpočtový deficit. Maďarsko je jedinou krajinou na "varovnom" zozname EK.

Ďalšie kroky:

  • 17. január: EK oznámi, ktoré maďarské zákony nie sú kompatibilné s európskymi štandardmi

  • 24. január: EK oznámi, či zmrazí kohézne fondy pre Maďarsko v rámci sankčných opatrení