Súdny dvor EÚ definitívne posvätil obchodnú dohodu CETA

Predseda Európskej rady Donald Tuks s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom . [EPA/Stephanie Lecocq]

Mechanizmus urovnávania sporov medzi investormi a štátmi, ktorý je súčasťou dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou (CETA), je podľa Súdneho dvora EÚ v súlade s právom Únie.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že obchodná a investičná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) je v súlade s legislatívou Európskej únie. Belgické médiá v utorok upozornili, že po dva a pol roku blokády zo strany Valónska, frankofónnej časti Belgicka, súdna inštitúcia z Luxemburgu skonštatovala, že CETA je v plnom súlade s únijnou legislatívou.

Regionálna vláda Valónska v roku 2016 zablokovala podpísanie hospodárskej a obchodnej zmluvy EÚ – Kanada tým, že odmietla udeliť spolkovému ministrovi zahraničných vecí Didierovi Reyndersovi plné právomoci na jej podpísanie.

Problémom systém investičných arbitráží

Za týmto rozhodnutím stál valónsky premiér Paul Magnette. To viedlo k odloženiu summitu EÚ – Kanada a k politicko-diplomatickej kríze v Belgicku, čo sa podarilo vyriešiť prijatím dodatkových vyhlásení priložených k CETA a „vnútrobelgickou“ dohodou.

Táto dohoda stanovila, že štát má pochybnosti o zlučiteľnosti CETA so zmluvami o fungovaní EÚ, a preto túto záležitosť preskúma Súdny dvor EÚ.

Súdny dvor EÚ v utorok potvrdil súlad obchodnej dohody s Kanadou s legislatívou Únie. Nejde o prekvapivé rozhodnutie, lebo už v januári generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot dospel k rovnakým záverom. Sudcovia sa vo väčšine prípadov riadia jeho názorom.

Otázka, ktorou sa luxemburské sudcovia museli najviac zaoberať, sa týkala najmä systému investičných súdov (ICS), čiže rozhodcovského systému na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom. V rámci toho sa počíta so zriadením tribunálu a odvolacieho tribunálu a z dlhodobého hľadiska aj mnohostranného investičného súdu.

Sudcovia konštatujú, že tento systém je v „zásade zlúčiteľný s právom Únie.“

Zdôrazňujú, že právo Únie nebráni vytvoreniu takýchto tribunálov a ani tomu, aby im dohoda CETA priznala právomoc vykladať a uplatňovať jej ustanovenia na základe pravidiel medzinárodného práva.

„Tieto súdy však nie sú súčasťou súdneho systému Únie, a preto nemôžu byť oprávnené vykladať alebo uplatňovať ustanovenia práva Únie odlišné od ustanovení dohody CETA, ani prijímať rozhodnutia, ktoré by inštitúciám Únie bránili fungovať v súlade s jej ústavným rámcom,“ píše sa v rozhodnutí.

CETA: Dôvody, pre ktoré Valónsko odmieta dohodu s Kanadou

Valóni majú faktické námietky voči CETA, sťažujú sa na to, že nemali dostatok času na posúdenie ústupkov zo strany EÚ i Kanady, a blokovanie dohody má zrejme aj vnútropolitický rozmer.

Belgický vývoz do Kanady stúpol skoro o tretinu

Podpredseda federálnej vlády a šéf belgickej diplomacie Didier Reynders v práve pre médiá privítal správu z Luxemburgu. Podľa jeho slov stanovisko Súdneho dvora EÚ odmietlo zostávajúce právne obavy ohľadom CETA. Pripomenul, že federálny parlament túto dohodu ratifikoval v júli 2018 a dodal, že CETA od jej predbežného vykonávania ukázala presvedčivé výsledky.

Obchodná dohoda CETA platí už rok. Vývoz Únie do Kanady stúpol o sedem percent

Z EÚ sa do Kanady najviac darí exportovať stroje a mechanické zariadenia. Od vstupu CETA do platnosti najviac stúpol vývoz čokolády, ovocia a orechov, oblečenia a kozmetických výrobkov. 

Belgicku v prvom roku platnosti dohody zvýšilo svoje vývozy do Kanady o viac ako 30 percent. Európsky priemer nárastu exportov bol na úrovni 6 percent a prospech z tohto trendu mal najmä farmaceutický a chemický priemysel, ale aj poľnohospodárstvo a zvýšil sa aj vývoz spotrebného priemyselného tovaru.

„ICS je prvým krokom k vytvoreniu mnohostranného investičného súdu, ktorý sa nakoniec stane príslušným právnym fórom na riešenie sporov medzi investormi a štátmi,“ uviedol Reynders. Podľa jeho slov Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) už uznala potrebu tejto reformy.