Súkromné investície do vedy a výskumu rastú

Krátka správa

Európska komisia vydala 5. októbra rebríček investícií do priemyselného výskumu a vývoja za rok 2007. Ukazuje sa, že po rokoch stagnácie investície do výskumu a vývoja firiem z EÚ rastú – v tohoročnom rebríčku je nárast o 7,4%, v minuloročnom bol 5,3%. Ešte v roku 2004 pritom poklesli o 2%.

„Pozitívny trend rastu investícií do výskumu a vývoja, ktorého sme svedkom za posledné dva roky, je povzbudzujúci a vedie ma k presvedčeniu, že naša inovačná stratégia je na správnej ceste“, vyhlásil komisár pre výskum Janez Potočnik.

Napriek tomuto optimizmu však investičná aktivita EÚ firiem v oblasti výskumu a vývoja stále zaostáva za firmami mimo EÚ – tie zaznamenali nárast o 10%: „Je to najmä z dôvodu štruktúry nášho výskumu a vývoja. Zvyčajne sa sústreďujeme na sektory výskumu a vývoja strednej intenzity, kde sa do výskumu a vývoja reinvestuje pomerne malá časť príjmov, zatiaľ čo zvyšok sveta, najmä Japonsko a Spojené štáty, sa zameriava na výskum a vývoj vysokej intenzity, kde je do výskumu a vývoja reinvestovaná veľký objem príjmov“, povedala hovorkyňa komisie Antonia Mochan.

Tabuľka tiež ukazuje, že farmaceutický sektor (+ 15,8%) predbehol ako najväčší svetový investor do výskumu a vývoja sektor technologického hardwaru a vybavenia. Silný nárast zaznamenal aj chemický sektor (+9,8%), najmä v porovnaní s negatívnym rastom počas posledných rokov, zatiaľ čo rast v automobilovom sektore značne poklesol.

Mimo hlavných sektorov (čo do objemu) investujúcich do výskumu a vývoja zaznamenali značný rast producenti ropy a zemného plynu (20,1%), po nich zdravotnícke zariadenia a služby (17,2%).

Z pohľadu firiem je najväčším svetovým investorom do výskumu a vývoja americký farmaceutický gigant Pfizer (5,8 miliardy eur), po ňom nasledujú tri ďalšie americké spoločnosti – Ford Motors (5,5 miliardy eur – minulý rok číslo jedna), Johnson & Johnson a Microsoft (každý 5,4 miliardy eur).

Prvou európskou firmou v top desať je nemecký DaimlerChrysler s 5,2 miliardami eur. V prvej desiatke je ešte britská farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline (7. miesto) a nemecký Siemens (8. miesto).