Summit EÚ a Číny priniesol len malý pokrok

zdroj europa.eu

Lídri oboch strán vyzdvihli na stretnutí rastúcu závislosť oboch ekonomík. Za posledných osem rokov sa vzájomný obchod medzi oboma ekonomikami zdvojnásobil a Čína sa stala pre EÚ druhým najväčším obchodným partnerom. Do Európy tiež smerovalo tento rok po prvýkrát najviac investícií čínskych firiem. 

„Čína a Európska únia sa ekonomicky veľa dopĺňajú,“ povedal čínsky premiér Wen Jiabao po summite.

Minulý rok dosiahli čínske investície v Európe hodnotu 7,9 mld. eur. V prvej polovici tohto roku to bolo už 5,4 mld. eur.

Zástupcov podnikateľov znepokojujú exportné a obchodné praktiky Pekingu a vyzývajú preto na vytvorenie lepšieho regulačného prostredia.  

„Vo vzťahu k Číne potrebujeme začať rokovať o investičnej zmluve. Potrebujeme lepšiu právnu ochranu, založenú na medzinárodných pravidlách a reguláciách pre naše investície v Číne. Toto je prioritou číslo jeden,“ povedal prezident BusinessEurope Jürgen Thumann v rozhovore pre bruselský EurActiv.

Problematické verejné obstarávanie

Únia sa dohodla s Čínou na tom, že oba bloky zintenzívnia diskusiu ohľadom rokovaní o novej investičnej zmluve. Na Čínu však čaká tento rok výmena vlády.

Napriek tomu, že Čína urobila na ekonomickom poli za posledné roky veľký pokrok –umožnila konkurenciu či rozvoj súkromného sektora, štát má však v ekonomike stále silný vplyv. Ten sa prejavuje najmä v štátom vlastnených podnikoch, v diskriminácii pri verejnom obstarávaní v prospech čínskych firiem, alebo vo vládnych dotáciách.

EÚ tlačí na Čínu, aby obmedzila dotácie pre priemysel a otvorila trh verejného obstarávania. Brusel preto napríklad spustil recipročné opatrenie, ktorým umožnil členským štátom neakceptovať pri verejnom obstarávaní ponuky firiem z tých štátov, ktoré uplatňujú rovnakú politiku.

„Verejné obstarávanie musí byť neodmysliteľnou súčasťou celosvetového voľného trhu. Je to dobré pre podnikanie, pre zákazníkov a prináša to hodnotu aj pre daňových poplatníkov,“ povedal nedávno eurokomisár pre obchod Karel De Gucht.

Čína si napriek kritike jej premiéra uvedomuje, že toto sú prekážky, ktoré stoja v tom, aby získala status trhovej ekonomiky.

Záchrana Eura

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy sa snažil zľahčiť súčasné vnímanie Európy, ako neschopnej vyriešiť vlastnú dlhovú krízu.

Čínsky premiér uistil európskych lídrov, že sa bude snažiť všetkými dostupnými kanálmi pomôcť Európe prekonať krízu.

Peking prisľúbil na stretnutí G20 v Los Cabos, že navýši zdroje Medzinárodneho menového fondu na 43 mld. eur.

„V uplynulých mesiacoch pokračovala Čína v nakupovaní dlhopisov európskych štátov a diskutovala o spôsoboch spolupráce s ESM,“ povedal Wen Jiabao.

Čína disponuje najväčšími devízovými rezervami na svete. Analytici odhadujú, že štvrtina z 3,24 bil. dolárov je denominovaná v eurách.

Počas summity podpísala EÚ a Čína štyri zmluvy ohľadom inovácií, konkurencie, vesmíru a nízkouhlíkového programu.

Napriek sporom ohľadom emisií z leteckej dopravy, podpísal Brusel s Pekingom kontrakt v hodnote 25 mil. eur, na základe ktorého sa má EÚ zúčastniť rozvoja pilotného systému obchodovania s emisiami.