Summit EÚ-Brazília: kríza, biopalivá, zbrane

Druhý summit Únie a rastúcej latinskoamerickej mocnosti sa zameral na globálnu krízu a klimatické zmeny. Francúzsky prezident Sarkozy, predseda Komisie Barroso, a brazílsky prezident Lula da Silva sa dohodli na koordinácií politiky oboch blokov pred ďalším stretnutím G20, ktoré bude 2. apríla v Londýne riešiť globálnu finančnú krízu.

Brusel podporuje snahy latinskoamerickej mocnosti o reformu medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, WTO, či Svetová banka, ktorá by dala väčšie rozhodovacie slovo rozvojovým krajinám. „Kríza poskytuje príležitosť pre rozvojové i rozvinuté krajiny, aby hľadali spoločné odpovede na najťažšie výzvy dneška“, povedal brazílsky prezident.

Na summite bol schválený Akčný plán, ktorý stanovuje priority a konkrétne kroky Strategického partnerstva EÚ-Brazília. Sústreďuje sa na:

  • presadzovanie mieru a celkovej bezpečnosti prostredníctvom efektívneho multilateralizmu
  • posilnenie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho partnerstva pre podporu trvalo udržateľného rozvoja
  • podpora regionálnej spolupráce
  • podpora vedy, technológií a inovácií
  • podpora medziľudských a kultúrnych výmen

Lula da Silva a Sarkozy hovorili aj o možnosti vytvorenia zóny voľného obchodu medzi EÚ a Mercosur, integračným zoskupením latinskoamerických krajín.

Brazília sa na stretnutí snažila získať lepší prístup na európsky trh pre svoje biopalivá – krajina je najväčším exportérom bioetanolu na svete. Objavili sa obavy, že kritériá udržateľnosti, schválené ako súčasť plánu na zvýšenie podielu biopalív v doprave v EÚ, môžu brazílskych producentov znevýhodniť.

Dnes vymení Sarkozy role a z predstaviteľa Únie sa stane francúzskym prezidentom. Mal by podpísať strategickú dohodu o spolupráci vo vojenskej oblasti, v rámci ktorej Francúzsko predá Brazílii 50 vojenských dopravných helikoptér a štyri ponorky. Okrem toho pomôže Brazílii postaviť prvú vlastnú ponorku na jadrový pohon, a bude intenzívnejšie spolupracovať aj v ďalších oblastiach obranného výskumu.

Reforma obrannej stratégie Brazílie a nákup novej výzbroje súvisí podľa pozorovateľov s potrebou chrániť novoobjavené veľké zásoby ropy pri brazílskom pobreží.