Summit EÚ bude viac o zahraničnej politike ako ekonomike

foto: Catherine Ashtonová, zdroj: flickr, autor: European Parliament

Pracovná skupina stáleho predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya by podľa harmonogramu mala na dnešnom summite zverejniť náčrt pravidiel týkajúcich sa monitorovania národných financií. Avšak proces trvá dlhšie ako sa očakávalo, najmä pre nezhody týkajúce sa sankcií za neplnenie povinností.

Van Rompuy by teda mal dnes skôr slovne informovať o dosiahnutom pokroku, no nemal by predložiť konkrétny dokument. Predsedova skupina síce vypracovala správu, no nakoniec sa rozhodlo, že vhodnejšia je uvoľnená debata, keďže členské štáty ešte nie sú pripravené podpísať sa pod detailnú architektúru hospodárskeho riadenia.

Okrem toho nezodpovedanou otázkou ostáva, ako koordinovať odporúčania pracovnej skupiny s komunikáciou o hospodárskom riadení, ktorú by Komisia mala zverejniť 29. septembra.

Exekutíva ohlásila, že v jej návrhu budú figurovať aj odmeny aj sankcie. Stále sa však diskutuje o tom, či bude vhodné, aby Komisia predbehla Van Rompuyovu pracovnú skupinu, ktorá výsledky svojej práce pravdepodobne zverejní až na októbrovom summite.

Pokiaľ ide o navrhovanie európskej legislatívy, exekutíva má právo byť iniciatívna, takže zmätky okolo toho, kto vlastne vedie tvorbu hospodárskeho riadenia, je súčasne testom fungovania európskych inštitúcií po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Keďže v súčasnosti nad eurozónou nevisí žiadna (aspoň nie okamžitá) hrozba, lídri a ministri zahraničných vecí sa miesto toho zamerajú najmä na vzťahy Európy so strategickými partnermi a pozíciu EÚ v rámci medzinárodných skupín akou je G20, Medzinárodný menový fond či pri rozhovoroch o klimatických zmenách v rámci OSN.

Hoci ide o významnú diskusiu, medzi Van Rompuyom a vysokou predstaviteľkou pre zahraničné záležitosti Catherine Ashtonovou rastú nezhody za jej načasovanie.

Diplomatické zdroje tvrdia, že Ashtonová poukazuje na to, že niektoré súčasti agendy Rady pre zahraničné záležitosti nie sú dostatočne pripravené. Van Rompuyove služby zasa reptajú nad rýchlosťou, akou sa pracuje v oblasti medzinárodných vzťahov.

Keďže ani Van Rompuyova pracovná skupina, ani Ashtonovej tím nie sú dostatočne pripravení, vyzerá to tak, že dnešný summit si nikto z nich neželá.