Summit EÚ-USA: klimatické zmeny až druhoradé

EÚ a USA - strategické partnerstvo

Pozadie

Lídri EÚ pocestujú do Washingtonu, aby sa stretli s Bushovou administratívou a spoločne rokovali o ďalšom posilňovaní obchodných vzťahov. V hre je tak rozvoj obchodu o 225 mld. eur. Predmetmi diskusie by mali byť aj iné oblasti spolupráce, vrátane problematiky klimatických zmien, energetiky a otázok zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Minulý mesiac prijali hlavy členských krajín EÚ ambiciózny balík pre boj s klimatickými zmenami, ktorý ich viaže znížiť produkciu emisií do roku 2012 minimálne o 20%. Zároveň sa EÚ zaviazala tlačiť aj na iných svetových hráčov (najmä USA, Čínu a Indiu), aby pristúpili k podobným opatreniam.

Otázky

  • Žiadna  dohoda o klimatických zmenách

Summit bol pôvodne chápaný ako príležitosť pre EÚ a USA urovnať svoje rozdielne pozície ku klimatickým zmenám pred nadchádzajúcim júnovým stretnutím krajín G8 a pred konferenciou zúčastnených strán na programe OSN o klimatických zmenách (UNFCC) v závere tohto roka.

Akokoľvek, obe strany zľahčili dôležitosť klimatických otázok z dôvodu obáv, že aj tak nebude možné dosiahnuť dohodu na žiadnej úrovni. Zatiaľ čo EÚ dúfala v zapojenie sa USA do systému znižovania produkcie emisií CO2, USA sa zameriavajú prioritne na otázky rozvoja nových technológií, akými sú zachytávanie a skladovanie skleníkových plynov. Amerika navyše jasne deklarovala, že sa nepripojí k žiadnej zaväzujúcej stratégii dovtedy, pokiaľ tak neučinia aj ostatní významní producenti CO2India a Čína.

  • Pokrok v obchode

Rozhovory by mali byť jasnejšie v ekonomickej sfére, najmä ak sa očakáva, že obaja obchodní giganti podpíšu dohodu o redukcii existujúcich obchodných prekážok a o harmonizácii noriem pre automobilový, farmaceutický a chemický priemysel.

Dohoda bude zakotvovať ustanovenie „transatlantickej hospodárskej rady,“ ktorej cieľom bude dohliadať nad implementáciou regulačných dohôd. Médiá priniesli správu, že by jej mohol predsedať súčasný podpredseda Európskej Komisie Günter Verheugen, zatiaľ čo Alexander Italianer, jeden z dvoch generálnych tajomníkov EK, by mohol byť poverený dohliadaním nad Generálnymi riaditeľstvami pre obchod, vonkajšie vzťahy, priemysel a vnútorný trh, aby nezačali v novom prostredí medzi sebou pestovať nepriateľskú rivalitu.

Vytvorenie skutočného „jednotného transatlantického trhu,“ ktorý by mohol posilniť rast HDP o 3,5% na oboch stranách Atlantiku, je jedným z hlavných projektov nemeckej kancelárky Angely Merkelovej počas súčasného Nemeckého predsedníctva. Očakáva sa, že otázky typu „zažehlenie“ rozdielov medzi reguláciami amerického a európskeho finančného trhu, patentové právo alebo ochrana duševného vlastníctva budú rovnako ako klimatické zmeny odsunuté nabok a stanú sa predmetom diskusií až počas ďalšieho stretnutia.

Diskusia sa bude rovnako zameriavať aj na rozvoj globálnych rozhovorov v rámci WTO, ktoré sú od júla minulého roka pozastavené. Hlavní obchodní partneri sa dohodli, že ich uzavrú do konca roka 2007, ale EÚ a USA zatiaľ stále nevedia prekonať vzájomnú priepasť v oblasti taríf a dotácií pre poľnohospodársky sektor.

  • Otvorené nebo

Očakáva sa, že lídri EÚ a USA slávnostne podpíšu dohodu o „otvorenom nebi,“ ktorej cieľom je odstrániť obmedzenia o počte transatlantických letov a privilégií aeroliniek na ich prevádzkovanie. EÚ bude od USA ďalej požadovať silné garancie, že otvorí svoj domáci trh pre vstup zahraničných akcionárov do amerických aeroliniek. Tieto opatrenia by mali byť predmetom druhého kola rokovaní, ktoré by malo začať pred novembrom 2010. Doteraz ani po 5 rokoch vzájomných vyjednávaní Washington v tejto otázke neustúpil.

Súčasťou tohto bloku summitu bude aj otázka, ako sa vyrovnať s množstvom iných problémov v leteckej doprave, vrátane enormne sprísnených opatrení po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.

  • Otázka víz

Lídri EÚ by mali vysloviť aj požiadavku na zrušenie vízovej povinnosti voči Grécku a novým členským krajinám. Táto politika by mala byť podľa Európanov americkou stranou otvorená najneskôr do septembra tohto roka. EÚ argumentuje, že USA by sa mali správať voči všetkým občanov EÚ rovnako.

  • Údaje o pasažieroch

Ďalším bodom summitu je problematika prístupu k osobným údajom o pasažieroch cestujúcich do USA. Dočasná dohoda bola napadnutá v októbri 2006, navyše jej platnosť vyprší v júli 2007. Neschopnosť uzatvoriť novú dohodu by mohla znamenať pohromu na letiskách, nakoľko aerolinky by boli nútené vyhovieť ako americkým, tak aj európskym protiteroristickým opatreniam v tomto smere.

Ďalšie kroky

  • 30. apríl 2007: predstavitelia EÚ a USA sa stretnú na summite vo Washingtone;
  • 4. máj 2007: publikovanie správy Pracovnej skupiny III (IPCC Klimatické zmeny 2007);
  • 6.-8. jún 2007: stretnutie krajín G8 v Nemecku.