Švédsko nepodpísalo stanovisko o raste a zamestnanosti

Autor: Ambro, Portfolio: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499

Hlavy štátov a vlád po prvej časti rokovaní prijali stanovisko o raste a zamestnanosti. Podľa očakávaní sa zamerali na tri hlavné oblasti – zamestnanosť mladých, vnútorný trh a financovanie ekonomiky, najmä malých a stredných firiem.

„Neexistujú rýchle riešenia. Naše kroky musia byť odhodlané, trvalé a rozsiahle. Musíme urobiť viac, aby sme Európu dostali z krízy,“ priznali lídri, pričom väčšinu z nich zamestnávajú opatrenia na nápravu verejných financií. Fiškálnu konsolidáciu označili za nevyhnutnú podmienku pre návrat rastu. „Ale len to nestačí, musíme modernizovať naše ekonomiky, posilniť našu konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili udržateľný rast.

V Európe v súčasnosti nemá prácu 45 miliónov ľudí. Lídri uznali, že bez zlepšenia rastu, nezamestnanosť ostane vysoká. Navrhli teda reformu pracovných trhov či už z pohľadu nákladov na prácu alebo produktivity. Ide však o úlohu členských štátov. Každý z nich má v rámci Národného programu reforiem vypracovať vlastnú stratégiu.

Lídri sa zaviazali prijať osobitné kroky v oblasti zamestnanosti mladých, najmä pokiaľ ide o ich prvú pracovnú príležitosť. Cieľom je, aby v prvých mesiacoch po dokončení školy mohli nájsť kvalitné zamestnanie, ďalšie vzdelávanie alebo stáž.

EÚ chce tieto kroky podporovať najmä presunom nevyužitých eurofondov, podporou cezhraničného uznávania kvalifikácií a posilňovaním študentských programov ako je Leonardo da Vinci.

V oblasti jednotného trhu lídri za priority označili Akt o jednotnom trhu, Digitálny jednotný trh a znižovanie regulačnej záťaže na malé podniky. Opatrenia sa majú týkať štandardizácie, energetickej efektívnosti, zjednodušovania účtovných požiadaviek, zjednodušovania verejného obstarávania, podpory elektronického obchodovania či využívania plného potenciálu  digitálnej ekonomiky.

Členské štáty si zároveň stanovili, že najneskôr do júna 2012 sa musia dohodnúť na spoločnom patente. Okrem toho treba podľa nich hľadať spôsoby ako odstrániť prekážky pri prenikaní na trhy tretích krajín, konkrétne spomínajú USA.

Pokiaľ ide o financovanie ekonomiky, lídri uvítali opatrenia ECB, ktorá uvoľnila zdroje bankám. Do júna chcú implementovať opatrenia týkajúce sa podpory zdrojov malých a stredných podnikov. Cieľom je využiť eurofondy, preskúmať možnosti projektových bondov či zaistiť prístup k fondom rizikového kapitálu.

Pod stanovisko sa však podpísalo 26 z 27 členských krajín. Mimo v tomto prípade ostalo Švédsko. Premiér Fredrik Reinfeldt sa odvolal na parlamentné súvislosti.

Slovenská premiérka Iveta Radičová po summite vyzdvihla najmä ponuku spolupráce zo strany Európskej komisie pri vytvorení spoločného tímu na pomerne rýchlu prípravu programov pre mladých. Už v prvej skupine krajín je aj Slovensko.  Počiatočné pracovné stretnutie bude 8. februára, kde budú aj zástupcovia vlády SR.

Pokiaľ ide o realokáciu eurofondov na aktuálne pálčivé priority, najmä riešenie situácie mladých, premiérka pripomenula, že Slovensko o tejto možnosti dlhodobo vyjednáva. "Ku koncu roka 2011 je možnosť realokácie z Európskeho sociálneho fondu 39 miliónov eur a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyše 2,2 miliardy eur, spolu 2,3 miliardy eur," vyčíslila Radičová.

Malo by ísť o v súčasnosti nevyužívané zdroje z programov na vzdelávanie štátnej a verejnej správy, informatizáciu či vzdelávacie programy, ktoré neodpovedajú na potreby trhu práce.

Pozície:

Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy: "Musíme znižovať deficity, no nie investície do budúcnosti. Musíme zvyšovať konkurencieschopnosť našich firiem, aby pre ne bolo zamestnávanie ľudí oveľa atraktívnejšie."

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.