Svetová banka vyzýva východoeurópske krajiny k štrukturálnym reformám

Podľa Svetovej banky bude obnova v bloku, ktorý prežíval v posledných rokoch prudký hospodársky boom a o to silnejšie ho zasiahla recesia, slabá a nevyrovnaná a preto vyzvala vlády k rýchlym štrukturálnym reformám, aby tak posilnili nový hospodársky vzostup.

Východ EÚ sa už podľa banky odráža od dna, no o stabilite ešte hovoriť nemožno. Kľúčovú rolu pri obnove budú hrať bohatšie krajiny bloku. „Robustné tempo sa navráti vtedy, keď sa vzchopia investície a export a obnoví sa dôvera,“ tvrdí Svetová banka.

„Rast v najbližších dvoch rokoch bude v bloku desiatich postkomunistických členských štátoch vyšší ako v pôvodných 15 členoch, no v porovnaní s predkrízovým obdobím bude zaostávať priemerne o 1,5 %.“ Podľa banky budú najviac trpieť krajiny s najväčšou ekonomickou nerovnováhou. HDP väčšiny krajín poklesene o 5 až 10 %, kým Pobaltské krajiny čaká prepad o 15 až 20 %.

Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko by mali tento rok zaznamenať kontrakciu od 5 do 10 %, Česká republika niečo nad 4 %. Česko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko by už mohli mierne rásť budúci rok.

Poľsko by malo byť lídrom bloku, vďaka dostatočne silnému vnútornému trhu sa dokázalo ako jediné vyhnúť negatívnemu rastu. Svetová banka očakáva, že tento rok zaznamená rast o 1,1 % a budúci rok o 1,3 %.

Miera nezamestnanosti v bloku bola ešte v auguste 2008 na úrovni 6,1 %, no v júli 2009 už na 8,1 %, čo v praxi znamená, že bez práce je 2,9 až 3,8 milióna ľudí. Prepúšťanie postihlo najmä mladých vo veku od 15 do 24 rokov.

Svetová banka vyzvala vlády, aby sa zamerali na programy podporujúce budúci rast, no musia nájsť aj vhodné pokrízové opatrenia, aby sa im podarilo skonsolidovať verejné financie a tak urobiť priestor pre obnovu, ktorú bude viesť súkromný sektor.

(EurActiv / Reuters)