Svetová finančná kríza zasiahne aj nové členské štáty EÚ

Krátka správa:

Nové členské štáty zatiaľ úspešne odolali prvým útokom svetovej finančnej krízy, ktorú odštartoval pád amerického hypotekárneho trhu. Budúci vývoj však bude iný. Erik Berglof, hlavný ekonóm Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) potvrdzuje, že „trhové ekonomiky východnej Európy, ktoré rastú rekordným tempom, veľmi dobre odolali finančnej kríze,“ avšak „významnejší vplyv sa ešte len dostaví v dlhodobom čase.“ Pre Financial Times dodal, že tento scenár môže prísť, akonáhle klesne rekordný ekonomický rast tohto regiónu.

Najväčším rizikom je deficit bežného účtu týchto krajín. Ohrozené sú najmä Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Srbsko. Tento model budúceho vývoja potvrdzuje aj správa Svetovej banky. Konštatuje, že kríza zatiaľ ponechala východnú Európu „relatívne nedotknutú“, ale to sa môže zmeniť v prípade zlého vývoja verejných financií.

EBRD odporúča predovšetkým tlmiť ekonomickú expanziu financovanú úvermi: „Tieto krajiny by mali schladiť niektoré sektory – najmä reality a stavebníctvo, ktoré rastú rýchlo, možno až príliš rýchlo, čo vyvoláva neudržateľný stav,“ upozorňuje Erik Berglof.

Práve vysoké zadĺženie, neschopnosť splácať úvery a pád trhu nehnuteľností stáli pri vzniku americkej hypotekárnej krízy, ktorá otriasla celosvetovou finančnou stabilitou.

Finančné problémy, ktoré by mali zasiahnuť nové členské štáty,  sa už naplno prejavili v západnej Európe. Britská národná banka musela zachraňovať komerčnú banku Northern Rock, ktorá patrí medzi najväčších hypotekárnych hráčov vo Veľkej Británii. OECD zároveň predpokladá, že kríza spomalí ekonomický rast na ostrove.

Problémy zachvátili aj dve nemecké banky  Sachsen LB a IKB. Najväčšia francúzska banka BNP Paribas zasa zmrazila vyplácanie podielov zo svojich troch investičných fondov z dôvodu „nízkej likvidity,“ pričom v pozadí stálo prepojenie na americký hypotekárny trh. Očakávaný ekonomický rast EÚ na rok 2007 klesol o desatinu percenta. „Sme si istí, že kríza na západe je vážna a potrvá dlhšie. To znamená, že určite zasiahne aj východné krajiny EÚ,“ vyhlásil Erik Berglof pre Financial Times.

V komentári k vývoju slovenského trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami, ktorý 25. septembra 2007 vydala VÚB banka, sa píše, že kríza na americkom rezidenčnom a hypotekárnom trhu pravdepodobne prinesie nárast averzie voči riziku. Pokles výnosu z nájomného zníži atraktivitu investícií do nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Napriek tomu, očakávania rastu cien môžu byť naštrbené korekciou na globálnom trhu, v rámci CEE regiónu obzvlášť v baltických krajinách. Na Slovensku však, podľa autora analýzy Zdenka Štefanidesa, hlavného ekonóma VÚB, ostane lokálny dopyt po nehnuteľnostiach pravdepodobne silným. Uvádza niekoľko dôvodov:

  • Silno rastúca ekonomika a príjmy
  • Demografia
  • Dobiehanie finančného sprostredkovania (pretrvávajúci prebytok likvidity v bankách a stále poddimenzovaný dlh na obyvateľa)