Syntetické palivá – zázračné riešenie?

 

Pozadie:

Syntetické palivá sú novou generáciou dopravných pohonných hmôt, vyrábaných zo syntetického plynu, získaného zo zemného plynu, uhlia alebo biomasy. Syntetický plyn je premenený na tekuté palivo pomocou špeciálneho procesu nazvaného Fischer-Tropschova syntéza. Najzaujímavejší vývoj v tejto oblasti predstavujú „plyn na tekutinu“ (GtL), „uhlie na tekutinu“ (CtL) a „biomasa na tekutinu“ (BtL). Tieto nové palivá produkujú menej emisií síry a sú preto zaujímavejšie pre ochranu životného prostredia. Na rozdiel od skavapalneného naftového plynu a stlačeného zemného plynu si nevyžadujú žiadnu zmenu motora alebo čerpacej infraštruktúry.

S rastúcimi cenami ropy a perspektívnymi problémami dopytu a ponuky ropy dopravný sektor čoarz viac hľadá alternatívne palivá, ktorými udržal neustále narastajúci počet áut v chode. Doprava predstavuje ďalšiu z výziev, pretože je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálnu zmenu podnebia.

Otázky:

Traja výrobcovia áut (DaimlerChrysler, Renault a Wolkswagen) a dvaja producenti pohonných hmôt (Sasol Chevron a Royal Dutch Shell) sú zakladajúcimi členmi novej Aliancie pre syntetické palivá v Európe (ASFE).

Na podujatí, ktorým bola iniciatíva spustená, vyjadril výkonný riaditeľ Shellu Rob Routs svoju vieru v trhový potenciál syntetických palív, predovšetkým typu „plyn na kvapalinu“, ktorý je už v pokročilom štádiu vývoja. Hoci najviac výrobných zariadení sa nachádza na Blízkom Východe (Katar) a Južnej Afrike, Európa by mohla mať niekoľko veľkých zariadení už o niekoľko rokov (jedna sa plánuje v nemeckom Freiburgu na rok 2007). Routs vidí pre syntetické palivá veľkú úlohu „mosta k novým, nízkouhlíkovým obnoviteľným palivám“ (palivové články, vodík).

Thomas Weber z DaimlerChrysler-u vyzval európskych politikov, aby stanovili primerané podmienky pre vývoj syntetických palív (fiškálnu a finančnú podporu, integrovaný prístup na zníženie uhlíkových emisií v automobiloch, viac peňazí na výskum a vývoj alternatívnych palív).

Pred syntetickými palivami však stojí niekoľko výziev:

  • nákladová efektivita: tieto palivá sú stále drahšie, než konvenčné

  • emisie skleníkových plynov: emisie typu GtL sú takmer rovnaké ako emisie z konvenčných palív a environmentálne zaujímavejšie palivá typu „biomasa na kvapalinu“ ešte nie sú pripravené na komerčné použitie

  • závislosť Európy na energii: väčšina produkčných zariadení je momentálne mimo Európy, teda by to nevyriešilo problém závislosti na „nestabilných“ a mimoeurópskych regiónoch

  • celková konkurencia v energetike: podľa niektorých expertov veľkoplošný vývoj GtL môže začať konkurovať konvenčným palivám v prístupe k energii potrebnej na ich produkciu, čo by mohlo viesť k dopytu po väčšom počte elektrární využívajúcich fosílne zdroje (uhlie). Účastníci zakladajúceho stretnutia však proti tomuto argumentu postavili protiargument: „Máme dostatok zemného plynu na uspokojenie všetkých potrieb.“

Pozície:

Viceprezident Komisie Verheugen privítal vznik novej aliancie a vyjadril jej svoju podporu. Naznačil príležitosti a výzvy, ktorým Európa čelí v súvislosti s globalizáciou a povedal, že len viac výskumu a vývoja môže Európe pomôcť adaptovať sa na meniaci sa svet. Pokiaľ ide o bezpečnosť ponuky energie, Európa podľa neho musí prevziať líderstvo v „svetovej energetickej revolúcii,“ pričom komisár odkazuje na novú Zelenú knihu o energii.

Načrtol tiež ďalšie politické princípy, na základe ktorých by mali politici prijímať rozhodnutia o podpore alternatívnych palív. „Nemusíme podpisovať prázdnu zmenku pre alternatívne palivá,“ vyhlásil Verheugen. Poukázala tiež na dodatočný potenciál palív typu „biomasa na kvapalinu“ pri znižovaní emisií skleníkových plynov, a to podstatnejším spôsobom než GtL.

Rakúsky minister poľnohospodátrstva Josef Pöll vyjadril v mene Rakúskeho predsedníctva spokojnosť s novou alianciou. Podčiarkol, že „Európa potrebuje najčistejšie a najbezpečnejšie automobily“.

V panelovej diskusii naznačil riaditeľ DG životné prostredie Jos Delbeke, že Komisia je za BtL palivá vzhľadom na ich prínos k meniacemu sa podnebiu. Varoval, že bude ťažké dosiahnuž európske riešenia prostredníctvom využita daňových rozdielov (nižšie dane na niektoré palivá), nakoľko si vyžadujú jednomyseľný súhlas Rady. Ale ponechal otvorenou možnosť použitia environmentálnych argumentov v prospech priaznivých daňových politík pre alternatívne palivá.

Maďarská poslankyňa EP za PES Edit Herczogová pritiahla pozornosť k otázke skutočných nákladov pre spotrebiteľov (nazvala to skratkou „PtT – purse-to-tank). Povedala tiež, že ak syntetické palivá majú uspieť, bude nutná „široká kampaň za zvýšenie povedomia“ o existencii takýchto palív. „Keď sa rozprávam s kolegami poslancami, nevedia, o čom hovorím,“ povedala.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs prezentoval hlavné myšlienky novej zelenej knihy. Uznal úlohu syntetických palív a poukázal špecificky na palivo typu „biomasa na kvapalinu“ vzhľadom na jej prínosy v oblasti životného prostredia a zmeny podnebia. „Veríme, že rýchla konštrukcia komerčných zariadení na výrobu palív „biomasa na kvapalinu“ bude veľmi dôležitá,“ povedal.