Tepelná izolácia budov má ušetriť miliardy eur

 

Krátka správa:

Podľa najnovšej správy Európskeho združenia výrobcov izolácie (EURIMA) by obnovené a zosúladené úsilie znížiť spotrebu energie v budovách v EÚ ušetrilo Európanom okolo 270 miliárd eur ročne.

Federácia izolačného priemyslu chce zlepšiť povedomie lídrov EÚ o potrebe riadne implementovať Smernicu o energetickom výkone budov (angl. EPBD), prijatú v roku 2002, pomocou postavičky z kresleného seriálu menom Staviteľ Bob.

Výrobcovia izolácie vyzývajú k rozšíreniu smernice na obytné budovy menšie než 1000 metrov štvorcových, ktoré v súčasnosti ležia mimo jej rámca. EURIMA odhaduje, že tieto menšie budovy predstavujú okolo 90% potenciálnych úspor energie, oxidu uhličitého a úspory nákladov v sektore obytných budov.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs ubezpečil výrobcov izolácie o schopnosti EÚ postaviť sa tejto výzve a povedal, že Komisia túto otázku prediskutuje s ministrami členských štátov pre energiu.

Rozšírená smernica o energetickom výkone budov by mohla viesť k zníženiu emisií oxidu uhličitého o 460 milión ton ročne do roku 2032; čo je viac než polovica záväzkov EÚ podľa Kjótskeho protokolu a vytvoriť 530 000 pozícií na stály pracovný úväzok v sektore bytovej renovácie v celej EÚ-25. Poukazuje na to správa EURIMA.

Táto správa však neprináša návrhy, ako by mali byť renovácie financované.